Facebook
Naziv: Kazalište (serija)
Signatura: HR-HDA-1755-8
Imatelj: Hrvatski državni arhiv
Razdoblje: 1972 - 1990
Tehničke jedinica: 0.50 kut.
Sadržaj jedinice: Gradivo se odnosi na realizirana i nerealizirana uprizorenja djela V. P, u obliku predstava i mjuzikala, te dokumentaciju o osnivanju teatra poezije i šansone. Gradivo obuhvaća kazališne programe; rukopise; ugovore; kritike; službenu korespondenciju i slično.
Vrste medija: Papir
Stupanj sređenosti: Arhivistički sređeno
Dostupnost: Djelomično dostupno javnosti
Uvjeti dostupnosti: Gradivo koje se odnosi na osnivanje i gašenje teatra poezije i šansone 'Pim bako' sadrži osjetljive komentare V. P.
Osobni podaci: Zapis sadrži osobne podatke
Godina isteka o.p.: 2044
Jezici: hrvatski
Pisma: latinica
Identifikator: HR-HDA/AJ 118586
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica