Facebook
Naziv: Obitelj Dell'Argento (fond)
Signatura: HR-DARI-255
Imatelj: Državni arhiv u Rijeci
Skraćeni nazivi: DA (hrvatski)
Druge oznake: Alternativna oznaka: RO-1 (Državni arhiv u Rijeci)
Razdoblje: 1547 - 1887
Arhivske jedinica: 0.70 d/m
Tehničke jedinica: 7 kut.
Odgovornost: Obitelj Dell´Argento (stvaratelj)
Povijest jedinice: Riječki odvjetnik Ernest Franchi 1948. godine predao je između ostalog jedan omot dokumenata koji se odnose na obitelj Dell'Argento (DAR, br. 628, u pov. 2/1976.). Fond je uveden u Knjigu općeg inventara pod brojem 99. U arhivu je izrađen privremeni inventar fonda s uvodom, nepoznatog autora i godine nastanka. Fond je u njemu opisan u količini od 8 kutija, ali je naknadno kutija br. 7 koja se odnosi na obitelj Sussani izdvojena i od nje formiran zaseban fond.
Način preuzimanja: Osnova akvizicije je darovanje. Gradivo preuzeto 1948. godine nije zavedeno u Knjigu preuzetog gradiva Državnog arhiva u Rijeci.
Sadržaj jedinice: U fondu su kronološkim redom pohranjeni spisi mnogih članova obitelji u razdoblju 1547-1887, naročito Vicenza baruna Dell'Argento koji je bio prepošt i kanonik te generalni vikar tršćanskog kaptola. Tu su i spisi gospoštije Kršan u Istri, izvješća upravitelja gospoštije i slično, kupoprodajni ugovori, razni popisi zemljišta i stvari, odluke svjetovnih i crkvenih vlasti, podaci o trgovini vinom i drvom vezani uz krajeve oko Rijeke (Novi, Grobnik). Fond sadrži i spise srodnika i nasljednika ove obitelji (obitelj Della Rovere 1605-1750, L. Rampelli 1623-1794, obitej Thierry 1801-1863, obitelj Marochino).
Mjesta: Rijeka ; Grobnik ; Kršan ; Novi Vinodolski
Vrste građe: spisi
Stupanj sređenosti: Osnovno sređeno
Plan sređivanja: Fond je sređen kronološkim redom, prvo su opisani spisi članova obitelji, a zatim srodstvom povezanih obitelji.
Dostupnost: Dostupno javnosti
Uvjeti dostupnosti: Gradivo je dostupno sukladno Pravilniku o korištenju arhivskog gradiva (Narodne novine, broj 67/1999).
Uvjeti objavljivanja i umnožavanja: Uvjeti objavljivanja i korištenja kao i izrada preslika utvrđeni su Pravilnikom o korištenju arhivskog gradiva (Narodne novine, broj 67/1999) kao i Pravilnikom o radu čitaonice u Državnom arhivu u Rijeci.
Jezici: latinski ; njemački ; talijanski
Pisma: latinica
Tvarne značajke i tehnički uvjeti: Gradivo je u relativno dobrom stanju.
Obavijesna pomagala: DARI-255/P - 1 Obitelj dell' Argento (popis)
DARI-255/V - 2 Obitelj dell' Argento (vodič)
Identifikator: HR-DARI/AJ 11920
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica