Facebook
Naziv: Zbirka fotoalbuma (zbirka)
Signatura: HR-HDA-2009
Imatelj: Hrvatski državni arhiv
Razdoblje: 1873 - 1873
Arhivske jedinica: 37 kom
Tehničke jedinica: 1 foto-alb. (Foto-album dimenzija 44 x 35 x 5 cm uvezan u smeđu kožu); 37 kom. (37 fotomehaničkih otisaka u tehnici svjetlotiska kaširanih na kartone dimenzija 40,5 x 32 cm)
Odgovornost: Löwy, Josef (fotograf) (1873)
Povijest jedinice: Album je u HDA otkupljen 29. rujna 1971. godine (akv. 15/1971) od Giannija Kontusa iz Rijeke, a Fototeci je predan 17. rujna 2008. iz Odsjeka za arhivsko gradivo obitelji i pojedinaca. Izdavanje albuma financirano je od strane izvođača radova na željeznici, tvrtke braće Pongraz, a autor fotografija je bečki fotograf Josef Löwy
Sadržaj jedinice: Album dimenzija 44 x 35 x 5 cm uvezan je u smeđu kožu, a na naslovnoj strani stoji: „ANSICHTEN DER KARLSTADT – FIUMANERBAHN“. Unutar albuma nalazi se 37 (od ukupno 40) fotomehaničkih otisaka izvedenih u tehnici kolotipije (svjetlotiska) kaširanih na kartone dimenzija 40,5 x 32 cm. Na svakom kartonu iznad otiska po sredini stoji „Karlstadt-Fiumaner Bahn.“, a ispod otiska po sredini naslov fotografije na njemačkom jeziku. Ispod naslova na njemačkom s lijeve je stane naslov na mađarskom, a s desne na hrvatskom jeziku. U donjem lijevom uglu stoji „Photographie J. Löwy, Wien.“, a u donjem desnom uglu „Vervielfältigung jeder Art vorbehalten.“
Po sredini je otisnut broj svakog otiska unutar albuma. Otisci su redom kako slijedi:
1. Karlstadt. – Karolyváros. – Karlovac. (25,2x19,9 cm)
2. Kulpa-Brücke. – Kulpai hid. – Most na Kupi. (25,3x19,8 cm)
3. Mrežnica-Lehne. – Mrežnica tám. – Strmina nad Mrežnicom. (25,1x19,9 cm)
4. nedostaje
5. Globornica-Viaduct, 30m hoch. – Globornicai viaduct, 30m magas. – Cestovod nad Globornicom, 30m visok. (25,1x19,7 cm)
6. Station Touin. – Touini állomás. – Postaja Tovun. (25,2x19,7 cm)
7. Bistrica-Damn, 25m hoch. – Bistricai töltés, 25m magas. – Bistrički nasip. (25,2x19,7 cm)
8. Touinčica Schluchtübersetzung, 70m hoch. – Tounčicai völgynyilás áthidalása, 70m magas. – Prijelaz klanca Tovunčice (19x8x25,2 cm)
9. Ogulin. – Ogulin. – Ogulin. (25,1x19,8 cm)
10. Gyula-Schlucht in Ogulin. – Gyula völgynyilás Ogulinnál – Djula-Klanac kod Ogulina. (20x25,3 cm)
11. Ptičevo-Tunnel. – Ptičevoi alagút. – Podrov Ptíčevo. (25,2x19,8 cm)
12. Dobra-Correction nächst Kloster Gomirje. – Dobra javiték Gomirje zárdánál. – Dobra izpravljena uz samostan Gomirje. (25,1x19,9 cm)
13. Kloster-Tunnel und Dobra-Brücke. – Zárda alagút és Dobra hid. – Podrov i most na Dobri kod manastira. (19,7x25,2 cm)
14. Dobra-Lehnenparthie. – Dobrai támrészlet. – Strmine kod Dobre. (25,2x19,9 cm)
15. Dobra-Correction und Tunnel unterhalb Verbovsko. – Dobra javiték és alagút Verbovska alatt. – Dobra izpravljena i podrov pod Vrbovskom. (25,2x19,9 cm)
16. Tunnel und Dobra-Correction unterhalb Verbovsko. – Alagút és Dobra javiték Verbovska alatt. – Podrov i Dobra izpravljena pod Vrbovskom. (25,3x19,9 cm)
17. Werkstätte in Verbovsko. – Verbovskai mühelyek. – Djelavnica u Vrbovskom. (25,2x19,9 cm)
18. Tunnel bei Verbovsko. – Alagút Verbovskanál. – Podrov pod Vrbovskom. (19,8x25,2 cm)
19. Dolomit-Lehne bei Brod-Moravice. – Dolomit tám Brod Moravicenél. – Dolomitna strmina kod Brod-Moravicah. (25,2x19,9 cm)
20. Station Cameral-Moravice. – Kamarai Moravicei állomás. – Postaja Komorske Moravice. (25,2x19,8 cm)
21. Lokvica-Einschnitt. – Lokvicei bevágás. – Prekop kod Lokvice. (25,1x19,9 cm)
22. Bahn von Brod-Moravice gegen Skrad. – Vonal Brod-Moravicétöl Skrad felé. – Željeznica od Brod-Moravicah prama Skradu. (25,1x19,9 cm)
23. Kupiak-Tunnel. – Kupjaki alagút. – Podrov Kupjaka. (25,2x19,9 cm)
24. Station Delnice. – Delnicei állomás. – Postaja Delnice. (25,1x19,8 cm)
25. Jama-Einschnitt mit Strassencorrection. – Jamai bevágás út javitékkal. – Priedor Jama i put izpravljen. (25,1x19,9 cm)
26. Fužine. – Fužine. – Fužíne. (25,2x19,9 cm)
27. Ličanka Viaduct, 25m hoch. – Ličankai viaduct, 25m magas. – Cestovod preko Ličanke, 25m visok. (25,1x19,9 cm)
28. Bahn ober Lič. – Vonal Lič fellet. – Željeznica ponad Liča. (25,2x19,9 cm)
29. Kobiljak-Tunnel. – Kobiljaki alagút. – Podrov Kobiljaka. (20x25,2 cm)
30. Station Lič in der Probijenadraga. – Lič állomás Probijenadragában. – Postaja Lič u Prebijenoj dragi. (25,2x20 cm)
31. Slobin. – Slobin. – Zlobin. (25,2x19,9 cm)
32. Meja. – Meja. – Meja. (25,2x19,9 cm)
33. Station Buccari. – Buccarii állomás. – Postaja Bakar. (25,2x20 cm)
34. Oberdraga. – Felsö-draga. – Gornja Draga. (25,2x19,9 cm)
35. Unterdraga. – Alsó-draga. – Dolnja Draga. (25,2x19,9 cm)
36. nedostaje
37. St. Anna-Einschnitt, 25m tief. – Szt. Annai bevágás, 25m mély. – Priedor kod Sv. Ane, 25m dubok. (19,9x25,1 cm)
38. Rečina-Viaduct. – Rečinai viaduct. – Cestovod preko Rečine. (25,2x19,9 cm)
39. Calvarienberg-Tunnel. – Kálváriahegyi alagút. – Podrov Kalvarije. (25,2x19,9 cm)
40. nedostaje
Izlučivanju: Ukupno je gradivo predviđeno za trajno čuvanje i nije vršeno nikakvo izlučivanje.
Vrste medija: Fotografija
Stupanj sređenosti: Arhivistički sređeno
Dostupnost: Dostupno javnosti
Uvjeti dostupnosti: Gradivo zbirke dostupno je svim korisnicima u skladu sa člankom 20. Zakona o arhivskom gradivu i arhivima (NN 105/1997).
Uvjeti objavljivanja i umnožavanja: Prava, način korištenja i uvjeti izrade preslika usklađeni su s Pravilnikom o korištenju arhivskog gradiva i Pravilnikom o radu čitaonice Hrvatskog državnog arhiva.
Jezici: hrvatski ; mađarski ; njemački
Pisma: latinica
Identifikator: HR-HDA/AJ 120839
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica