Facebook
Naziv: Sindikalna organizacija poduzeća "Agroprimorje" Rijeka (fond)
Signatura: HR-DARI-1021
Imatelj: Državni arhiv u Rijeci
Druge oznake: Alternativna oznaka: DO-110 (Državni arhiv u Rijeci)
Razdoblje: 1962 - 1964
Arhivske jedinica: 0.04 d/m
Tehničke jedinica: 1 kut.
Odgovornost: Sindikalna organizacija poduzeća "Agroprimorje" Rijeka (stvaratelj) (1962-1964)
Povijest jedinice: Gradivo je izdvojeno sređivanjem 2010. godine iz fonda Poduzeće za opskrbu poljoprivrede "Agroprimorje" Rijeka. Fond je preuzet 1969. godine zajedno s gradivom Građevinskog poduzeća "Asfalt" te u Arhivu pripojen zbirnom fondu HR-DARI-197 Likvidirana poduzeća. U Knjizi općeg inventara fond se vodio u okviru zbirnog fonda Likvidirana poduzeća pod brojem 323.
Način preuzimanja: Gradivo je po službenoj dužnosti preuzeto od stečajnog upravitelja Građevinskog poduzeća „Asfalt“ 21.IV.1969. (upis u Knjizi preuzetog gradiva pod br. 31/1969; Historijski arhiv Rijeka, Zapisnik o preuzimanju br. 224 od 21.IV.1969. u dosjeu fonda Građevinsko poduzeće "Asfalt").
Sadržaj jedinice: 1. Skupštine (zapisnici, izvješća), 1962, 1963; 2. Zapisnik sastanka (?); 3. Primljeni dopisi (okružnice), 1963, 1964; 4. Koncepti, bilješke; 5. Nabava namirnica za članove, 1962.
Vrste građe: spisi
Stupanj sređenosti: Osnovno sređeno
Dostupnost: Dostupno javnosti
Jezici: hrvatski
Pisma: latinica
Identifikator: HR-DARI/AJ 124464
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica