Facebook
Naziv: Kulturno umjetničko društvo "Zora" Opatija (fond)
Signatura: HR-DARI-1037
Imatelj: Državni arhiv u Rijeci
Druge oznake: Alternativna oznaka: DO - 116 (Državni arhiv u Rijeci)
Razdoblje: 1903 - 1959
Arhivske jedinica: 8 cm
Tehničke jedinica: 2 knj. ; 21 kom.
Odgovornost: Kulturno umjetničko društvo "Zora" Opatija (stvaratelj)
Povijest jedinice: Gradivo je do prosinca 2010. činilo jednu arhivsku jedinicu u Zbirci fragmenata. Ostalo (HR-DARI-805). To gradivo, fotografije i drugi ilustrativni materijal, stvaratelju su 1959. godine poklonili Leonardo Tomašić, R. F. Radić, Milan Jenković i Marija Rapotec. Nakon što su u DAR pruzete dvije knjige istoga stvaratelja formiran je zaseban fond.
Način preuzimanja: Knjige je u prosincu 2010. godine DAR predao Vinko Pinezić iz Opatije, za ostalo gradivo nema podataka o preuzimanju u DAR
Sadržaj jedinice: Razglednica s motivom neimenovanog igrokaza (vjerojatno na pozornici doma "Zora"); pozivnica za veliki ples "Sokola" u Voloskom-Opatiji 1905; razglednica "Istarsko uskrsnuće" 1907. s motivom fotografija Matka Mandića, Matka Laginje i Vjekoslava Spinčića); najava "Plesni red" u Opatiji iz 1913; pozivnica za "Sjajni ples" u klubu "Domovina" u Opatiji-Voloskom 1913; razglednica s motivom glumaca kazališne predstave "Šokica" 1914; razglednice s motivom djevojaka i žena u narodnoj nošnji 1923; razglednica s motivom glumaca kazališne predstave "Škrtac" 1923; razglednica "Nikolinja večer za djecu"; razglednica s motivom grupe mladeži na izletu; razglednica s motivom članova društva Akademičar iz Zagreba na izletu po Liburniji 1922; razglednica "Tamburaši" ispred gostionice kod Krštofa na Vrutkima 1904.; blagajnički dnevnici 1946-1950; priznanice za preuzeto gradivo 1959.
Stupanj sređenosti: Osnovno sređeno
Plan sređivanja: Fond je podijeljen na šest serija: 1. Gradivo koje je stvaratelju poklonio Jenković Milan, 2. Gradivo koje je stvaratelju poklonio Radić R. F., 3. Gradivo koje je stvaratelju poklonila Rapotec Marija, 4. Gradivo koje je stvaratelju poklonio Tomašić Leonard, 5. Blagajnički dnevnici, 6. Priznanice za preuzeto gradivo
Dostupnost: Dostupno javnosti
Jezici: hrvatski
Pisma: latinica
Postojanje i mjesto čuvanja izvornika: Znatan dio fonda (zapisnici sjednica i drugo) pohranjen je u Gradskoj knjižnici i čitaonici "Viktor Car Emin" Opatija u osobnom fondu Mario Glogović.
Literatura: Muzur, Amir. Opatijska Zora. Priča o jednom simbolu, Grad Opatija - Katedra Čakavskog sabora Opatija, Opatija 1997., .str. 42-43, 46-48
Pregled arhivskih fondova i zbirki Republike Hrvatske: Svezak 1, Zagreb: Hrvatski državni arhiv, 2006., .str. 582
Napomena o bibliografskim izvorima: U knjizi Opatijska Zora. Priča o jednom simbolu objavljeni su faksimili i transkripcija statuta Društva iz 1888. te faksimil dopisa C.k. Namjesništva u Trstu br. 19908 od 24. prosinca 1888.
Identifikator: HR-DARI/AJ 127462
Status zapisa: konačan zapis
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica