Facebook
Naziv: Korespondencija (serija)
Signatura: HR-HDA-2003-3
Imatelj: Hrvatski državni arhiv
Razdoblje: 1953 - 2003
Tehničke jedinica: 16 kut.
Sadržaj jedinice: Serija sadržava opsežnu poslovnu i privatnu korespondenciju B. H. složenu abecednim redom korespondenata. Na kraju se nalaze nepoznati korespondenti, korespondencija koju su razne osobe uputile raznim osobama, anonimna korespondencija i manja količina pozivnica.
Vrste medija: Papir
Stupanj sređenosti: Arhivistički sređeno
Plan sređivanja: Abecednim redoslijedom.
Dostupnost: Djelomično dostupno javnosti
Uvjeti dostupnosti: Gradivo fonda dostupno je sukladno Pravilniku o korištenju arhivskoga gradiva (NN, 67/1999) odnosno 30 godina nakon nastanka. Zbog mogućih osobnih podataka koje sadržava, cjelina je dostupna u takvim slučajevima 70 godina nakon nastanka odnosno 100 godina od rođenja osobe na koju se osobni podatak odnosi.
Jezici: hrvatski ; engleski ; talijanski ; njemački ; francuski ; srpski ; španjolski ; švedski ; kineski
Pisma: latinica ; ćirilica (srpska) ; kinesko pismo
Identifikator: HR-HDA/AJ 129498
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica