Facebook
Naziv: Talijanska osnovna škola "Matteotti" - vježbaonica pri Talijanskoj učiteljskoj školi u Rijeci (fond)
Signatura: HR-DARI-1043
Imatelj: Državni arhiv u Rijeci
Usporedni nazivi: Tirocinio del´Istituto magistrale italiano di Fiume (1949 - 1956) (talijanski)
Druge oznake: Alternativna oznaka: DS-101 (Državni arhiv u Rijeci)
Razdoblje: 1949 - 1956
Arhivske jedinica: 0.15 d/m
Tehničke jedinica: 59 knj. (Smještene u dvije kutije.)
Odgovornost: Talijanska osnovna škola "Matteotti" - vježbaonica pri Talijanskoj učiteljskoj školi u Rijeci (stvaratelj) (1949.-1956.)
Povijest jedinice: Gradivo je u razdoblju od 2008. do 2010. godine (Klasa: 036-05/10-02/02, Ur.br. 2170-53-04-10-01) preuzeto od OŠ/SE Belvedere Rijeka u okviru pedagoške dokumentacija talijanskih osnovnih škola i tečajeva koji su djelovali u razdoblju od 1945. do 1960. godine. Po preuzimanju formiran je arhivski fond i izrađen arhivski popis. Naknadno je 10.5.2013. godine preuzeto još 7 knjiga pedagoške dokumentacije od Osnovne škole - Scuola elementare „Dolac“ Rijeka koje su priključene fondu.
Način preuzimanja: Upis u Knjizi preuzetog gradiva pod br. 386/2011.
Sadržaj jedinice: Pedagoška dokumentacija: razredni imenici, dnevnici rada, dnevnici rada, glavni imenik.
Stupanj sređenosti: Osnovno sređeno
Plan sređivanja: Sređeno kronološki, unutar godine po vrsti.
Jezici: talijanski
Pisma: latinica
Obavijesna pomagala: DARI-1043/P - 1 Talijanska osnovna škola "Matteotti" - vježbaonica pri Talijanskoj učiteljskoj školi u Rijeci (popis)
Arhivske jedinice: HR-DARI- 412: Talijanska učiteljska škola
HR-DARI- 1179: Talijanska osnovna škola "Matteotti" Rijeka
Identifikator: HR-DARI/AJ 130133
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica