Facebook
Naziv: Talijanska osnovna škola "Matteotti" Rijeka (fond)
Signatura: HR-DARI-1179
Imatelj: Državni arhiv u Rijeci
Druge oznake: Alternativna oznaka: DS - 138 (Državni arhiv u Rijeci)
Razdoblje: 1946 - 1949
Arhivske jedinica: 5 cm
Tehničke jedinica: 5 knj.
Odgovornost: Talijanska osnovna škola "Matteotti" - Rijeka (stvaratelj)
Povijest jedinice: Nakon prestanka rada stvaratelja 1949. gradivo je preuzeo njegov slijednik, Talijanska osnovna škola "Mateotti" - vježbaonica pri Talijanskoj učiteljskoj školi u Rijeci. Nakon ukidanja vježbaonice 1956. godine gradivo je preuzela OŠ - SE "Dolac" - Rijeka te ga predala DAR-u u svibnju 2013.
Način preuzimanja: Preuzeto 10. svibnja 2013. od OŠ - SE "Dolac" - Rijeka
Sadržaj jedinice: Školski imenici
Izlučivanju: Provedeno u pismohrani
Stupanj sređenosti: Osnovno sređeno
Plan sređivanja: Fond se sastoji od jedinstvene serije unutar koje je gradivo sređeno kronološki.
Dostupnost: Djelomično dostupno javnosti
Uvjeti dostupnosti: Gradivo je dostupno sukladno Zakonu o arhivskom gradivu i arhivima (NN 105/1997), Pravilniku o korištenju arhivskog gradiva (NN 67/1999) te Pravilniku o radu čitaonice Državnog arhiva u Rijeci. Gradivo s osobnim podacima dostupno je 70 godina od nastanka odnosno 100 godina od rođenja osobe na koju se odnosi.
Godina isteka o.p.: 2044
Zaštitno snimanje: Nije zaštitno snimljeno
Jezici: talijanski ; hrvatski (samo pečati)
Pisma: latinica
Tvarne značajke i tehnički uvjeti: Dosta su oštećeni hrptovi knjiga, inače je gradivo dobro očuvano.
Obavijesna pomagala: DARI-1179/P - 1 Popis trajnog arhivskog gradiva u posjedu OŠ - SE Dolac (popis)
Identifikator: HR-DARI/AJ 161371
Status zapisa: konačan zapis
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica