Facebook
Naziv: Ekonomski biro Rijeka (fond)
Signatura: HR-DARI-1046
Imatelj: Državni arhiv u Rijeci
Druge oznake: Alternativna oznaka: PO - 121 (Državni arhiv u Rijeci)
Razdoblje: 1954 - 1959
Arhivske jedinica: 0.10 d/m
Tehničke jedinica: 1 kut.
Odgovornost: Ekonomski biro Rijeka (stvaratelj) (1954.-1959.)
Povijest jedinice: Nisu sačuvani podaci o preuzimanju gradiva koje je u arhivu pripojeno zbirnom fondu Likvidirana poduzeća, HR-DARI-197. U Knjizi općeg inventara fond se vodio u okviru zbirnog fonda Likvidirana poduzeća pod brojem 323. Sređivanjem je izdvojen iz zbirnog fonda Likvidirana poduzeća koji je i sam sređivanjem rasformiran.
Način preuzimanja: U službenim evidencijama DARI nema podataka o preuzimanju.
Sadržaj jedinice: Gradivo je fragmentarno kako ukupno tako i po serijama, ali stvaratelj je kratko i djelovao. Ipak, dokumentacija o osnivanju, likvidaciji i primopredajama dužnosti direktora pruža uvid u okolnosti poslovanja. Sačuvano je nešto podataka o zaposlenicima. Fond sadrži i podatke o radnjama za koje je stvaratelj vodio knjigovodstvo pa može poslužiti kao dopunski izvor za stvaratelje drugih fondova. Sačuvani su i spisi vezani uz financijsku stranu poslovanja.
Izlučivanju: Nema podataka o izvršenim postupcima odabiranja i izlučivanja u pismohranama. Također, nema pisanog traga o izlučivanju obavljenom u arhivu.
Vrste medija: Papir
Vrste građe: spisi
Stupanj sređenosti: Arhivistički sređeno
Plan sređivanja: Fond je sređen sumarno, do razine serije, kombiniranim načinom, rekonstrukcijom prvobitnog i unošenjem vlastitog reda. Za svaku seriju izrađen je inventarni popis gradiva. Unutar serija gradivo je sređeno po vrsti i kronološki.
Odabran je sljedeći raspored serija: 1. Statusna dokumentacija, 2. Normativni akti, 3. Zapisnici sjednica upravnih tijela, 4. Dokumentacija vezana uz predmet poslovanja (knjigovodstvene usluge tvrtkama i radnjama), 5. Personalna dokumentacija, 6. Računovodstvena dokumentacija, 7. Postspisi.
Dostupnost: Dostupno javnosti
Uvjeti dostupnosti: Gradivo je dostupno sukladno Pravilniku o korištenju arhivskog gradiva (NN 67/1999).
Uvjeti objavljivanja i umnožavanja: Uvjeti objavljivanja i korištenja kao i izrada preslika utvrđeni su Pravilnikom o korištenju arhivskog gradiva (NN 67/1999) kao i Pravilnikom o radu čitaonice u Državnom arhivu u Rijeci.
Jezici: hrvatski
Pisma: latinica
Tvarne značajke i tehnički uvjeti: Gradivo je u dobrom stanju. Tijekom sređivanja gradivo je stručno tehnički obrađeno.
Obavijesna pomagala: DARI-1046/SI - 1 Ekonomski biro Rijeka (sumarni inventar)
Identifikator: HR-DARI/AJ 130659
Status zapisa: konačan zapis
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica