Facebook
Naziv: Obitelj Wruss (fond)
Signatura: HR-DARI-1086
Imatelj: Državni arhiv u Rijeci
Druge oznake: Alternativna oznaka: RO - 55 (Državni arhiv u Rijeci)
Razdoblje: 1896 - 1955
Arhivske jedinica: 0.20 d/m
Tehničke jedinica: 1 alb. ; 3 svež ; 201 kom. ; 1 omotn. ; 1 kut. (dimenzija 7,5 x 11,5 x 2 cm)
Odgovornost: Obitelj Wruss (stvaratelj)
Povijest jedinice: Riječ je o fragmentima obiteljskog arhiva u užem smislu i arhiva obiteljskog pansiona Wruss u Voloskom (Opatiji). Gradivo je 27. kolovoza 2011. DAR-u poklonio dr. Dušan Vrus. Gospodin Vrus je 29. listopada 2012. DAR-u poklonio još 201 fotografiju/razglednicu, jednu kutijicu istovrsnih otisaka čestitaka/posjetnica pansiona Wrus i jedan paketić istovrsnih promidžbenih razglednica za pansion.
Način preuzimanja: Preuzeto 2011. i 2012. godine bez službenog primopredajnog zapisnika.
Sadržaj jedinice: 1. Pisma, dopisnice, razglednice i brzojavi Rudolfa Wrussa zaručnici Emiliji Uršič 1898-1901; 2. Razna prepiska (pismo Marije Wruss bratu Rudolfu 1900., pismo školskog nadzornika Franza Uršiča Rudolfu Wrussu 1899., pismo Emilije Uršič zaručniku Rudolfu Wrussu oko 1900., razglednica Štefana Wrussa Rudolfu Wrussu 1900., pismo Augusta Egyhazyja Rudolfu Wrussu 1899., pismo višeg poštanskog inspektora Hummela Rudolfu Wrussu 1900, pismo K. Rathmayera Rudolfu Wrussu 1925., pismo Marije ? stricu ?, dopisnica ujaka Lunačeka Emiliji Rovis 1899., pismo više korespondenata /Rudolf Wruss, Marija Wruss/); 3. Spomen album Pansiona Wruss u Voloskom s komentarima, crtežima i fotografijama gostiju i domaćina 1927-1937.; 4. Fotografije/razglednice s motivima članova obitelji Uršič i Wruss, gostiju pansiona Wruss, raznih poznatih i nepoznatih osoba, vile Wruss te prizora interijera i eksterijera u Ičićima, Medveji, Opatiji i Voloskom, od kraja 19. stoljeća do sredine 20. stoljeća; 5. Varia. Od fotografija posebnu vrijednost ima nekoliko veduta Opatije i Voloskog iz 19. stoljeća, jedan grupni foto portret osoba, vjerojatno učitelja i učiteljica, nastao u Opatiji oko 1900., jedna fotografija govora Josipa Broza Tita u Opatiji 1946. te jedna fotografija Bogoslava Wrussa i britanskog ministra vanjskih poslova Clementa Attleeja u Opatiji iz 1953. Među gradivom "Varia" nalazi se jedna fotografija slikarskog portreta baruna Eugena Ransonneta posvećena barunu Arthuru Schmidt - Zabierowu, s originalnim crtežom na poleđini iz 1933. te jedna kutijica s posjetnicama/čestitkama pansiona "Villa Wruss".
Izlučivanju: Ne izlučuje se
Stupanj sređenosti: Osnovno sređeno
Plan sređivanja: Fond je podijeljen na četiri serije. U prvoj seriji se nalaze pisma Rudolfa Wrussa zaručnici Emiliji Uršič. Druga serija oblikovana je od sveukupne ostale prepiske, treća sadrži samo jednu tehničku jedinicu, spomen album Pansiona Wruss u Voloskom, a četvrta se sastoji od gradiva preuzetog u listopadu 2012. godine. Potonja ima sljedećih sedam podserija: 1. Fotografije članova obitelji Uršić i Wruss, 2. Fotografije gostiju i domaćina pansiona Wruss, 3. Grupni fotografski portreti poznatih i nepoznatih osoba, 4. Fotografije nepoznatih osoba, 5. Fotografije i crteži pansiona "Villa Wruss", 6. Fotografije prizora iz Ičića, Medveje, Opatije i Voloskog i 7. Varia.
Dostupnost: Dostupno javnosti
Jezici: njemački ; slovenski ; talijanski ; hrvatski
Pisma: latinica ; njemačka gotica
Tvarne značajke i tehnički uvjeti: Velik broj fotografija je zahvaćen s plijesni i mehanički oštećen.
Postojanje i mjesto čuvanja izvornika: Dio obiteljskog arhiva je i nadalje u posjedu darovatelja gradiva dr. Dušana Vrusa u Opatiji.
Arhivske jedinice: HR-NSK- 98: Obitelj Vrančić
HR-DAZD- 352: Obitelji Draganić-Vrančić i Vrančić
HR-DARI- 1000: Obitelj Draganić - Vrančić
Napomena o dopunskim izvorima: Riječ je o srodnoj obitelji.
Identifikator: HR-DARI/AJ 135000
Status zapisa: konačan zapis
Podrobnost: puni
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica