Facebook
Naziv: Ugostiteljska škola s praktičnom obukom Crikvenica (fond)
Signatura: HR-DARI-1092
Imatelj: Državni arhiv u Rijeci
Druge oznake: Alternativna oznaka: DS - 104 (Državni arhiv u Rijeci)
Razdoblje: 1963 - 1972
Arhivske jedinica: 1.10 d/m
Tehničke jedinica: 107 knj. ; 10 svež
Odgovornost: Ugostiteljska škola s praktičnom obukom Crikvenica (stvaratelj)
Povijest jedinice: Stjecajem povijesnih okolnosti gradivo se steklo u pismohrani Srednje škole Dr. Antuna Barca u Crikvenici.
Način preuzimanja: Preuzeto 2011. od Srednje škole Dr. Antuna Barca, Crikvenica. DAR: Klasa 036-05/11-02/05.
Sadržaj jedinice: Dnevnici, dnevnici s imenicima, razredne knjige, normativni akti škole, zapisnici sjednica nastavničkog vijeća, opći spisi 1971., materijali za pripremu sjednica, planovi rada, izvješća o radu, spisi u svezi praktikuma, dopisi poduzeća, ugovori, spisi zajednice obrazovanja, opći nastavni programi i planovi obrazovanja za ugostiteljska zvanja.
Stupanj sređenosti: Osnovno sređeno
Dostupnost: Djelomično dostupno javnosti
Uvjeti dostupnosti: Dostupno sukladno Zakonu o arhivskom gradivu i arhivima (NN 105/1997), Pravilniku o korištenju arhivskog gradiva (NN 67/1999) te Pravilniku o radu čitaonice Državnog arhiva u Rijeci. Potpuno dostupno sedamdeset godina od nastanka gradiva odnosno sto godina od rođenja fizičke osobe.
Jezici: hrvatski
Pisma: latinica
Obavijesna pomagala: DARI-1092/P - 1 Ugostiteljska škola s praktičnom obukom Crikvenica (popis)
Identifikator: HR-DARI/AJ 135532
Status zapisa: konačan zapis
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica