Facebook
Naziv: Centar odgoja i usmjerenog obrazovanja "Dr. Antun Barac" Crikvenica (fond)
Signatura: HR-DARI-1096
Imatelj: Državni arhiv u Rijeci
Druge oznake: Alternativna oznaka: DS - 108 (Državni arhiv u Rijeci)
Razdoblje: 1972 - 1982
Arhivske jedinica: 0.80 d/m
Tehničke jedinica: 17 knj. ; 1 svež ; 5 fasc.
Odgovornost: Srednja škola "Dr. Antun Barac" Crikvenica (stvaratelj) (1972.-)
Povijest jedinice: Stjecajem povijesnih okolnosti gradivo se steklo u pismohrani Srednje škole Dr. Antuna Barca u Crikvenici.
Način preuzimanja: Preuzeto 2011. od Srednje škole Dr. Antuna Barca, Crikvenica. DAR: Klasa 036-05/11-02/05.
Sadržaj jedinice: Statuti, pravilnici, samoupravni sporazumi, ugovori o iznajmljivanju zgrade, opći spis; knjige zapisnika izvršnog odbora, stručnog kolegija, nastavničkog vijeća, pedagoškog vijeća Gimnazije, pedagoškog vijeća Ugostiteljske škole, radne zajednice, zbora radnih ljudi OOUR-a Ugostiteljska škola i političko – stručnog aktiva, glavne knjige i zapisnici završnih ispita svih usmjerenja; zapisnici završnih ispita drvoprerađivačkog, gimnazijskog, metalno - elektro i ugostiteljskog usmjerenje; godišnji program rada za 1974/75, planovi rada i razvoja, tabelarni pregledi rada i izvješća škola, matična knjiga za redovne učenike za školsku godinu 1977/78, izbori za delegaciju Vijeća udruženog rada Općine Crikvenica 1978, oglasna knjiga Ugostiteljske škole, dosjei osiguranika, ugovori o djelu.
Stupanj sređenosti: Djelomično sređeno
Plan sređivanja: Fond je podijeljen na serije: 1. Statusna dokumentacija 1973-1982, 2. Ugovori o iznajmljivanju zgrade 1972-1978, 3. Opći spisi 1976, 4. Knjige zapisnika školskih tijela 1972-1982, 5. Gradivo završnih ispita 1972-1978, 6. Programi rada i razvoja 1974-1980, 7. Tabelarni pregledi i izvještaji škola 1973-1976, 8. Matična knjiga za redovne učenike 1977-1978, 9. Razno 1972-1978, 10. Zbirka 1972. i 1979.
Dostupnost: Djelomično dostupno javnosti
Uvjeti dostupnosti: Dostupno sukladno Zakonu o arhivskom gradivu i arhivima (NN 105/1997), Pravilniku o korištenju arhivskog gradiva (NN 67/1999) te Pravilniku o radu čitaonice Državnog arhiva u Rijeci. Potpuno dostupno sedamdeset godina od nastanka gradiva odnosno sto godina od rođenja fizičke osobe.
Godina isteka o.p.: 2053
Jezici: hrvatski
Pisma: latinica
Obavijesna pomagala: DARI-1096/P - 1 Centar odgoja i usmjerenog obrazovanja „Dr. Antun Barac“ Crikvenica (popis)
Postojanje i mjesto čuvanja izvornika: Srednja škola "Dr. Antuna Barca" Crikvenica.
Arhivske jedinice: HR-DARI- 1095: Gimnazija "Dra Antuna Barca" u Crikvenici
Identifikator: HR-DARI/AJ 135973
Status zapisa: konačan zapis
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica