Facebook
Naziv: Gimnazija "Dra Antuna Barca" u Crikvenici (fond)
Signatura: HR-DARI-1095
Imatelj: Državni arhiv u Rijeci
Druge oznake: Alternativna oznaka: DS - 107 (Državni arhiv u Rijeci)
Razdoblje: 1954 - 1974
Arhivske jedinica: 1.25 d/m
Tehničke jedinica: 149 knj. ; 1 kut.
Odgovornost: Gimnazija "Dra Antuna Barca" u Crikvenici (stvaratelj) (1954.-1974)
Povijest jedinice: Stjecajem povijesnih okolnosti gradivo se steklo u pismohrani Srednje škole Dr. Antuna Barca u Crikvenici.
Način preuzimanja: Preuzeto 2011. od Srednje škole Dr. Antuna Barca, Crikvenica. DAR: Klasa 036-05/11-02/05.
Sadržaj jedinice: Urudžbeni zapisnici (djelovodnici), očevidnik osoblja, knjige zapisnika sjednica nastavničkog zbora, knjige zapisnika radne zajednice, knjige zapisnika ispita zrelosti, glavni imenici (imenici učenika), Priručni imenici, dnevnici i razredne knjige, ugovori o djelu, ispričnice, koncepti i bilješke, prevodnice, zadaćnice i sl.
Izlučivanju: U DAR-u je 2013. zapisnički izlučeno oko 0,01 d/m gradiva (DAR: Klasa UP/I 036-04/13-01/12).
Stupanj sređenosti: Osnovno sređeno
Plan sređivanja: Fond je podijeljen na serije: 1. Urudžbeni zapisnici 1968-1972, 2. Očevidnik osoblja 1956-1961, 3. Knjige zapisnika sjednica nastavničkog zbora 1954-1965, 4. Knjige zapisnika radne zajednice 1964-1972, 5. Knjige zapisnika ispita zrelosti 1957-1974, 6. Glavni imenici 1961-1972, 7. Priručni imenici 1955-1961, 8. Dnevnici i razredne knjige 1955-1972, 9. Ugovori o djelu 1964-1972, 10. Razno.
Dostupnost: Djelomično dostupno javnosti
Uvjeti dostupnosti: Dostupno sukladno Zakonu o arhivskom gradivu i arhivima (NN 105/1997), Pravilniku o korištenju arhivskog gradiva (NN 67/1999) te Pravilniku o radu čitaonice Državnog arhiva u Rijeci. Potpuno dostupno sedamdeset godina od nastanka gradiva odnosno sto godina od rođenja fizičke osobe.
Godina isteka o.p.: 2045
Jezici: hrvatski
Pisma: latinica
Obavijesna pomagala: DARI-1095/P - 1 Gimnazija "Dr. Antuna Barca" u Crikvenici (popis)
Postojanje i mjesto čuvanja izvornika: Srednja škola Dr. Antuna Barca Crikvenica.
Arhivske jedinice: HR-DARI- 1096: Centar odgoja i usmjerenog obrazovanja "Dr. Antun Barac" Crikvenica
Identifikator: HR-DARI/AJ 135972
Status zapisa: konačan zapis
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica