Facebook
Naziv: Centralna škola učenika u privredi drvoprerađivačke struke Novi Vinodolski (fond)
Signatura: HR-DARI-1094
Imatelj: Državni arhiv u Rijeci
Druge oznake: Alternativna oznaka: DS - 106 (Državni arhiv u Rijeci)
Razdoblje: 1953 - 1972
Arhivske jedinica: 0.22 m
Tehničke jedinica: 58 knj. ; 8 dosje
Odgovornost: Centralna škola učenika u privredi drvoprerađivačke struke Novi Vinodolski (stvaratelj) (1953.-1972.)
Povijest jedinice: Stjecajem povijesnih okolnosti gradivo se steklo u pismohrani Srednje škole Dr. Antuna Barca u Crikvenici.
Način preuzimanja: Preuzeto 2011. od Srednje škole Dr. Antuna Barca, Crikvenica. DAR: Klasa 036-05/11-02/05. Fond je preuzet s gradivom drugih srednjih škola u Crikvenici, nije naveden na primopredajnom popisu .
Sadržaj jedinice: 1. Imenici kandidata koji su polagali završni stručni ispit, 2. Glavne knjige završnih ispita, 3. Glavni imenici, 4. Priručni imenici, 5. Personalni dosjei, 6. Knjiga evidencije povreda
Izlučivanju: Nije vršeno.
Stupanj sređenosti: Osnovno sređeno
Plan sređivanja: Fond je podijeljen na šest serija (vidi Sadržaj). Unutar serija gradivo je razvrstano na školske godine, a unutar školske godine na stupnjeve obrazovanja. Personalni dosjei su složeni po prezimenu djelatnika.
Dostupnost: Djelomično dostupno javnosti
Uvjeti dostupnosti: Dostupno sukladno Zakonu o arhivskom gradivu i arhivima (NN 105/1997), Pravilniku o korištenju arhivskog gradiva (NN 67/1999) te Pravilniku o radu čitaonice Državnog arhiva u Rijeci. Potpuno dostupno sedamdeset godina od nastanka gradiva odnosno sto godina od rođenja fizičke osobe.
Godina isteka o.p.: 2043
Jezici: hrvatski
Pisma: latinica
Obavijesna pomagala: DARI-1094/P - 1 Centralna škola učenika u privredi drvoprerađivačke struke Novi Vinodolski (popis)
Identifikator: HR-DARI/AJ 135965
Status zapisa: konačan zapis
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica