Facebook
Naziv: Zbirka planova i nacrta (zbirka)
Signatura: HR-DAST-191
Imatelj: Državni arhiv u Splitu
Skraćeni nazivi: ZPN (hrvatski)
Razdoblje: 1855 - 1941
Arhivske jedinica: 4 d/m
Tehničke jedinica: 224 kom.
Odgovornost: Inženjerijska direkcija u Puli (stvaratelj) (1850.-1918.)
Povijest jedinice: Zbirku je tadašnji Povijesni arhiv u Splitu preuzeo 1992. Građa je porijeklom iz ustanova bivše JNA i prilikom njena raspada bila je rasuta i odložena za bacanje. Sakupljena je s više lokaliteta i predana Arhivu.
Sadržaj jedinice: Građa zbirke nastala je djelovanjem Inženjerijske direkcije u Puli. Direkcija je postojala od 1850. do 1918. godine, ali sačuvani materijal odnosi se samo na razdoblje od 1855. do 1916. godine i to ne u kontinuitetu. Sačuvana građa predstavlja samo malen dio vrijednog arhivskog materijala. Zbirka sadrži ukupno 79 komada planova i nacrta vojnih utvrda i baterija koje je gradila tadašnja vojna uprava Pule. Utvrde su raspoređene oko grada i po široj okolici. Od toga je šezdeset originalnih crteža i devetnaest kopija izrađenih ozalid tehnikom.
Tematski se građa odnosi isključivo na vojne građevinske objekte. To su planovi i nacrti pojedinih baterija i obalnih utvrda u raznim fazama izgradnje. Za pojedine utvrde postoji cijeli niz nacrta koji prate nastanak građevine.
Radi se uglavnom o izvedbenim projektima iz kojih se može iščitati o arhitektonskom ustrojstvu pojedinih građevina te cijeli niz drugih podataka, npr. o vremenu potrebnom za izvođenje određenih radova. Zatim, tu su i informacije o načinu izvođenja, tj. o tehničkom standardu u to doba, podaci o vrstama materijala. Često se na nacrtima nalaze sažeta računska izvješća o cijeni koštanja pojedinih radova i materijala.
Važan i bogat izvor podataka predstavljaju legende nacrta i planova. Na pojedinim se nalaze i posebne legende o vojnoj opremljenosti utvrda. Iz njih se može saznati točan broj vojnika i časnika koji čine posadu objekta, količine potrebne vode i opreme, pa čak i kalibar oružja i oruđa s kojim raspolažu.
Izlučivanju: Iz zbirke ništa nije izlučeno. Gradivo se čuva trajno.
Vrste medija: Papir ; Platno
Vrste građe: crtež
Stupanj sređenosti: Arhivistički sređeno
Plan sređivanja: Materijal je identificiran i arhivistički sređen. Tijekom rada utvrđeno je da ovi planovi i nacrti predstavljaju samo malen i necjelovit dio golemog opusa nastalog dugogodišnjim radom Inženjerijske direkcije u Puli. Stoga pri sređivanju nije bilo moguće uspostaviti prvobitni administrativni red po kojem je građa bila odlagana. Građa je sređena tako što su formirane male serije planova prema sadržaju, odnosno predmetu koji pojedini nacrti prikazuju.
Dostupnost: Dostupno javnosti
Zaštitno snimanje: U cijelosti snimljeno
Jezici: njemački
Pisma: latinica
Napomena o jezicima i pismima: Na planovima i nacrtima legende su pisane njemačkim jezikom. Nazivi utvrda su na talijanskom jeziku.
Obavijesna pomagala: DAST-191/AI - 1 Zbirka planova Inženjerijske direkcije u Puli (analitički inventar)
Identifikator: HR-DAST/AJ 13917
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica