Facebook
Naziv: Narodni odbor kotara Đurđevac (fond)
Signatura: HR-DABJ-309
Imatelj: Državni arhiv u Bjelovaru
Skraćeni nazivi: Nok Đu (hrvatski)
Razdoblje: 1954 - 1955
Arhivske jedinica: 10.50 d/m
Tehničke jedinica: 68 knj. ; 72 kut.
Odgovornost: Narodni odbor kotara Đurđevac (stvaratelj)
Povijest jedinice: Arhivski fond je preuzet od strane Historijskog arhiva u Varaždinu - Arhivsko sabirno spremište u Koprivnica dana 31.03.1983. godine, knjiga akvizicije III, redni broj 346.
Sadržaj jedinice: Arhivski fond sadrži registraturna pomagala različitih stupnjeva povjerljivosti, pomoćne evidencione knjige djelatnika, registre poduzeća, financijske knjige, opće spise različitih stupnjeva povjerljivosti, sjedničke zapisnike organa i tijela Kotara, razne statističke podatke i građevinske dozvole.
Izlučivanju: Arhivski fond je izlučivan u skladu sa općom i posebnom listom za izlučivanje gradiva.
Vrste medija: Papir
Vrste građe: spisi
Stupanj sređenosti: Arhivistički sređeno
Dostupnost: Dostupno javnosti
Uvjeti dostupnosti: Arhivski fond je dostupan u skladu sa Zakonom o arhivskom gradivu i arhivima (NN 105/97), Pravilnikom o korištenju arhivskog gradiva (NN 67/99) i Pravilnikom o radu čitaonice Državnog arhiva u Bjelovaru.
Jezici: hrvatski
Pisma: latinica
Obavijesna pomagala: DABJ-309/SI - 1 Narodni odbor kotara Đurđevac (sumarni inventar)
Registraturna pomagala: Kazalo (kom. 3); Urudžbeni zapisnik (kom. 6)
Identifikator: HR-DABJ/AJ 1407
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica