Facebook
Naziv: Ugostiteljsko-turistički tehnikum Opatija (fond)
Signatura: HR-DARI-1098
Imatelj: Državni arhiv u Rijeci
Druge oznake: Alternativna oznaka: DS - 110 (Državni arhiv u Rijeci)
Razdoblje: 1946 - 1958
Arhivske jedinica: 0.20 d/m
Tehničke jedinica: 22 knj. ; 2 dosje ; 1 kom.
Odgovornost: Ugostiteljsko-turistički tehnikum Opatija (stvaratelj)
Povijest jedinice: Nakon spajanja Ugostiteljsko-turističkog tehnikuma odnosno Hoteljerske škole Opatija s Ugostiteljskom školom Opatija 1956. godine gradivo je preseljeno u pismohranu bivše Ugostiteljske škole. Putem slijedništva gradivo je do 2011. bilo pohranjeno u pismohrani sadašnje Ugostiteljske škole Opatija, kada je preuzeto u DARI.
Način preuzimanja: Preuzeto u listopadu 2011. od Ugostiteljske škole Opatija (DARI - Klasa: 036-05/11-02/02).
Sadržaj jedinice: Od registraturnih pomagala postoje samo povjerljivi urudžbeni zapisnici. Od pedagoške dokumentacije sačuvani su glavni i priručni imenici učenika te gradivo završnih ispita. Nadalje fond sadrži nešto općih i povjerljivih spisa, jednu matičnu knjigu zaposlenih, budžetske knjižice te izdvojene predmete. Izdvojeni predmeti sadrže jedan fragment referata o obrazovanju turističkih i ugostiteljskih radnika, karakteristike učenika na traženje Vojnog otsjeka Rijeka, Rješenje o osnivanju Odjeljenja za naknadno i dopunsko obrazovanje rukovodećeg ugostiteljskog kadra iz 1954, popis učenika koji su završili Ugostiteljsko-turistički tehnikum, popis učenika u školskoj godini 1955/1956, Zapisnik sastanka Odbora za kadrove i škole održanog 25.6.1956. te raspored praktičnog rada učenika u hotelu Zagreb.
Izlučivanju: Nije vršeno izlučivanje.
Stupanj sređenosti: Osnovno sređeno
Plan sređivanja: Fond je sređen u 7 serija: 1. Povjerljivi urudžbeni zapisnici, 2. Opći i povjerljivi spisi, 3. Izdvojeni predmeti, 4. Matična knjiga zaposlenih, 5. Glavni i priručni imenici učenika, 6. Gradivo završnih ispita, 7. Budžetske knjižice. Unutar serija gradivo je razvrstano kronološki.
Dostupnost: Djelomično dostupno javnosti
Uvjeti dostupnosti: Gradivo je dostupno sukladno Zakonu o arhivskom gradivu i arhivima (NN 105/1997), Zakonu o zaštiti osobnih podataka (NN 103/2003), Zakonu o pravu na pristup informacijama (NN 172/2003), Pravilniku o korištenju arhivskog gradiva (NN 67/1999) te Pravilniku o radu čitaonice Državnog arhiva u Rijeci. Gradivo s osobnim podacima dostupno je, u pravilu, 70 godina od nastanka odnosno 100 godina od rođenja osobe na koju se odnosi.
Godina isteka o.p.: 2026
Zaštitno snimanje: Nije zaštitno snimljeno
Jezici: hrvatski
Pisma: latinica
Tvarne značajke i tehnički uvjeti: Gradivo je dobro očuvano.
Obavijesna pomagala: DARI-1098/P - 1 Ugostiteljsko-turistički tehnikum Opatija (popis)
Arhivske jedinice: HR-DARI- 407: Trgovačko - hotelijerska škola Opatija
HR-DARI- 1097: Ugostiteljska škola Opatija
Napomena o dopunskim izvorima: Moguće je da je dio fonda pohranjen u pismohrani Hoteljersko-turističke škole Opatija.
Identifikator: HR-DARI/AJ 140792
Status zapisa: konačan zapis
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica