Facebook
Naziv: Đački dom Ugostiteljsko-hotelijerske škole Opatija (fond)
Signatura: HR-DARI-1103
Imatelj: Državni arhiv u Rijeci
Druge oznake: Alternativna oznaka: DS - 115 (Državni arhiv u Rijeci)
Razdoblje: 1952 - 1974
Arhivske jedinica: 8 cm
Tehničke jedinica: 2 knj. ; 1 kut.
Odgovornost: Đački dom Ugostiteljsko-hotelijerske škole Opatija (stvaratelj)
Povijest jedinice: Nakon prestanka rada Doma 1974. gradivo se steklo u pismohrani Ugostiteljske i hotelijerske škole Opatija. Slijedništvom je do 2011. bilo je pohranjeno u pismohrani Ugostiteljske škole Opatija odakle je preuzeto u DAR.
Način preuzimanja: Preuzeto u listopadu 2011. od Ugostiteljske škole Opatija (DARI - Klasa: 036-05/11-02/02, vidi dosje fonda HR-DARI-1097).
Sadržaj jedinice: Matična knjiga radnika, jedna proračunska knjižica, izvješće o prekršaju pitomaca, knjiga podnesenih prijava o nesreći na poslu, Pravilnik o načinu formiranja cijena ugostiteljskih proizvoda i usluga i o uvjetima prodaje tih proizvoda i usluga, Rješenje o određivanju kategorije objekta Doma, završni računi, razni financijski spisi, statističko izvješće na obrascu Inv-d-1, Upute za program rada za školsku godinu 1972./73., izvješće za đačke domove na početku školske godine 1972./73., izvješće o poslovanju Doma za 1973., koncept nekog normativnog akta.
Izlučivanju: Nije vršeno službeno izlučivanje.
Stupanj sređenosti: Osnovno sređeno
Plan sređivanja: Gradivo je nakon preuzimanja bilo izmiješano s gradivom drugih stvaratelja preuzetim od Ugostiteljske škole Opatija istom prilikom. Nakon odvajanja od gradiva drugih fondova predmetni je, zbog male količine, sređen kronološki unutar jedinstvene serije.
Dostupnost: Djelomično dostupno javnosti
Uvjeti dostupnosti: Gradivo je dostupno sukladno Zakonu o arhivskom gradivu i arhivima (NN 105/1997), Zakonu o zaštiti osobnih podataka (NN 103/2003), Zakonu o pravu na pristup informacijama (NN 172/2003), Pravilniku o korištenju arhivskog gradiva (NN 67/1999) te Pravilniku o radu čitaonice Državnog arhiva u Rijeci. Gradivo s osobnim podacima dostupno je, u pravilu, 70 godina od nastanka odnosno 100 godina od rođenja osobe na koju se odnosi.
Zaštitno snimanje: Nije zaštitno snimljeno
Jezici: hrvatski
Pisma: latinica
Tvarne značajke i tehnički uvjeti: Gradivo je dobro očuvano
Obavijesna pomagala: DARI-1103/P - 1 Đački dom Ugostiteljsko-hotelijerske škole Opatija (popis)
Arhivske jedinice: HR-DARI- 89: Narodni odbor gradske općine Opatija
HR-DARI- 327: Narodni odbor općine Opatija
HR-DARI- 331: Skupština općine Opatija
Identifikator: HR-DARI/AJ 140807
Status zapisa: konačan zapis
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica