Facebook
Naziv: Niža ugostiteljska škola Rijeka (fond)
Signatura: HR-DARI-1104
Imatelj: Državni arhiv u Rijeci
Druge oznake: Alternativna oznaka: DS - 116 (Državni arhiv u Rijeci)
Razdoblje: 1949 - 1952
Arhivske jedinica: 4 cm
Tehničke jedinica: 6 knj. ; 12 list
Odgovornost: Niža ugostiteljska škola Rijeka (stvaratelj)
Povijest jedinice: Nakon spajanja Niže ugostiteljske škole Rijeka i Niže ugostiteljske škole Opatija 1951/52 gradivo iz Rijeke je preseljeno u pismohranu opatijske škole. Putem slijedništva gradivo je do 2011. bilo pohranjeno u pismohrani sadašnje Ugostiteljske škole Opatija, kada je preuzeto u DARI. Gradivo nije navedeno u primopredajnom zapinsiku.
Način preuzimanja: Preuzeto u listopadu 2011. od Ugostiteljske škole Opatija (DAR - Klasa: 036-05/11-02/02, vidi dosje fonda HR-DARI-1097).
Sadržaj jedinice: 1. Glavni imenik 1950-1951, 2. Zapisnici sjednica nastavničkog savjeta 1949-1951, 3. Zapisnici završnih ispita 1951, 4. Glavni imenik učenika III. razreda koji su polagali niži tečajni ispit 1951, 5. Popis učenika ugostiteljskih škola u Dubrovniku, Osjeku i Varaždinu, koji žele nastaviti školovanje u Rijeci 1951., 6. Uputstvo Glavne uprave za turizam i ugostiteljstvo NRH "Praktičan rad – ferijalna praksa učenika i učenica (nižih) ugostiteljskih škola" 1951, 7. Orijentaciona uputstva 1951, 8. Iskaz financijskih sredstva za Ugostiteljsku školu u Rijeci 1951, 9. Nacrt predračuna Ugostiteljske škole i Doma Opatija – Rijeka za godinu 1952, 10. Imenik kandidata na završnom ispitu šk.g. 1951/52.
Izlučivanju: Nije vršeno izlučivanje.
Stupanj sređenosti: Osnovno sređeno
Plan sređivanja: Zbog male količine gradiva fond je sređen kronološki unutar jedinstvene serije.
Dostupnost: Djelomično dostupno javnosti
Uvjeti dostupnosti: Gradivo je dostupno sukladno Zakonu o arhivskom gradivu i arhivima (NN 105/1997), Pravilniku o korištenju arhivskog gradiva (NN 67/1999) te Pravilniku o radu čitaonice Državnog arhiva u Rijeci. Gradivo s osobnim podacima dostupno je 70 godina od nastanka odnosno 100 godina od rođenja osobe na koju se odnosi.
Godina isteka o.p.: 2023
Zaštitno snimanje: Nije zaštitno snimljeno
Jezici: hrvatski
Pisma: latinica
Tvarne značajke i tehnički uvjeti: Gradivo je dobro očuvano.
Obavijesna pomagala: DARI-1104/P - 1 Niža ugostiteljska škola Rijeka (popis)
Arhivske jedinice: HR-DARI- 1097: Ugostiteljska škola Opatija
Identifikator: HR-DARI/AJ 140808
Status zapisa: konačan zapis
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica