Facebook
Naziv: Niža ugostiteljska škola "Joža Gmajnić" Varaždin (fond)
Signatura: HR-DARI-1105
Imatelj: Državni arhiv u Rijeci
Druge oznake: Alternativna oznaka: DS - 117 (Državni arhiv u Rijeci)
Razdoblje: 1949 - 1951
Arhivske jedinica: 3 cm
Tehničke jedinica: 5 knj.
Odgovornost: Niža ugostiteljska škola Joža Gmajnić - Varaždin (stvaratelj)
Povijest jedinice: Nakon ukidanja škole 1951. dio njezina gradiva je preuzela Niža ugostiteljske škola Opatija. Putem slijedništva gradivo je do 2011. bilo pohranjeno u pismohrani sadašnje Ugostiteljske škole Opatija, kada je preuzeto u DARI. Gradivo nije navedeno u primopredajnom zapisniku.
Način preuzimanja: Preuzeto u listopadu 2011. od Ugostiteljske škole Opatija (DARI - Klasa: 036-05/11-02/02, vidi dosje fonda HR-DARI-1097).
Sadržaj jedinice: 1. Glavni imenik za šk.g. 1949/50 i 1950/51, 2. Priručni imenik prvog razreda za šk.g. 1949/50, 3. Priručni imenik prvog razreda za šk.g. 1950/51, 4. Priručni imenik drugog razreda za šk.g. 1950/51, 5. Matična knjiga učenika 1950-1951.
Stupanj sređenosti: Osnovno sređeno
Plan sređivanja: Zbog male količine gradiva fond je sređen kronološki unutar jedinstvene serije.
Dostupnost: Djelomično dostupno javnosti
Uvjeti dostupnosti: Gradivo je dostupno sukladno Zakonu o arhivskom gradivu i arhivima (NN 105/1997), Pravilniku o korištenju arhivskog gradiva (NN 67/1999) te Pravilniku o radu čitaonice Državnog arhiva u Rijeci. Gradivo s osobnim podacima dostupno je 70 godina od nastanka odnosno 100 godina od rođenja osobe na koju se odnosi.
Godina isteka o.p.: 2022
Zaštitno snimanje: Nije zaštitno snimljeno
Jezici: hrvatski
Pisma: latinica
Tvarne značajke i tehnički uvjeti: Gradivo je dobro očuvano
Obavijesna pomagala: DARI-1105/P - 1 Niža ugostiteljska škola „Joža Gmajnić“ Varaždin (popis)
Arhivske jedinice: HR-DAVŽ- 279: Niža ugostiteljska škola "Joža Gmajnić"
HR-DARI- 1097: Ugostiteljska škola Opatija
Napomena o dopunskim izvorima: U DA Varaždin se čuva 1 knjiga i 5 svežnjeva gradiva istog stvaratelja.
Identifikator: HR-DARI/AJ 140809
Status zapisa: konačan zapis
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica