Facebook
Naziv: Gradski magazin Opatija (fond)
Signatura: HR-DARI-1110
Imatelj: Državni arhiv u Rijeci
Druge oznake: Alternativna oznaka: PO - 148 (Državni arhiv u Rijeci)
Razdoblje: 1952 - 1958
Arhivske jedinica: 1 cm
Tehničke jedinica: 1 knj.
Odgovornost: Gradski magazin Opatija (stvaratelj)
Povijest jedinice: Gradivo se slijedništvom steklo u pismohrani Trgovačkog "Opatija" d.d. u stečaju odakle je 29. prosinca 2011. preuzeto u DARI.
Sadržaj jedinice: Matična knjiga radnika 1952-1958.
Stupanj sređenosti: Osnovno sređeno
Plan sređivanja: Fond se sastoji od samo jedne arhivske i fizičke jedinice.
Dostupnost: Djelomično dostupno javnosti
Uvjeti dostupnosti: Gradivo je dostupno sukladno Zakonu o arhivskom gradivu i arhivima (NN 105/1997), Zakonu o zaštiti osobnih podataka (NN 103/2003), Zakonu o pravu na pristup informacijama (NN 172/2003), Pravilniku o korištenju arhivskog gradiva (NN 67/1999) te Pravilniku o radu čitaonice Državnog arhiva u Rijeci. Gradivo s osobnim podacima dostupno je, u pravilu, 70 godina od nastanka odnosno 100 godina od rođenja osobe na koju se odnosi.
Godina isteka o.p.: 2029
Zaštitno snimanje: Nije zaštitno snimljeno
Jezici: hrvatski
Pisma: latinica
Tvarne značajke i tehnički uvjeti: Gradivo je dobro očuvano
Arhivske jedinice: HR-DARI- 1117: Trgovačko poduzeće "Opatija" dioničko društvo
Identifikator: HR-DARI/AJ 141683
Status zapisa: konačan zapis
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica