Facebook
Naziv: Trgovačko poduzeće "Planik" Matulji (fond)
Signatura: HR-DARI-1111
Imatelj: Državni arhiv u Rijeci
Druge oznake: Alternativna oznaka: PO - 149 (Državni arhiv u Rijeci)
Razdoblje: 1947 - 1961
Arhivske jedinica: 3 cm
Tehničke jedinica: 1 knj.
Odgovornost: Trgovačko poduzeće "Planik" Matulji (stvaratelj) (1947.-1961.)
Povijest jedinice: Gradivo se slijedništvom steklo u pismohrani Trgovačkog "Opatija" d.d. u stečaju odakle je 29. prosinca 2011. preuzeto u DARI.
Sadržaj jedinice: Matična knjiga radnika.
Stupanj sređenosti: Osnovno sređeno
Plan sređivanja: Fond se sastoji od samo jedne arhivske i fizičke jedinice.
Dostupnost: Djelomično dostupno javnosti
Uvjeti dostupnosti: Gradivo je dostupno sukladno Zakonu o arhivskom gradivu i arhivima (NN 105/1997), Zakonu o zaštiti osobnih podataka (NN 103/2003), Zakonu o pravu na pristup informacijama (NN 172/2003), Pravilniku o korištenju arhivskog gradiva (NN 67/1999) te Pravilniku o radu čitaonice Državnog arhiva u Rijeci. Gradivo s osobnim podacima dostupno je, u pravilu, 70 godina od nastanka odnosno 100 godina od rođenja osobe na koju se odnosi.
Godina isteka o.p.: 2032
Zaštitno snimanje: Nije zaštitno snimljeno
Jezici: hrvatski
Pisma: latinica
Arhivske jedinice: HR-DARI- 1117: Trgovačko poduzeće "Opatija" dioničko društvo
Identifikator: HR-DARI/AJ 141685
Status zapisa: konačan zapis
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica