Facebook
Naziv: Pokrajinska bolesnička blagajna u Rijeci (fond)
Signatura: HR-DARI-1119
Imatelj: Državni arhiv u Rijeci
Druge oznake: Alternativna oznaka: PO - 156 (Državni arhiv u Rijeci)
Razdoblje: 1918 - 1938
Arhivske jedinica: 0.15 d/m
Tehničke jedinica: 1 kut.
Odgovornost: Pokrajinska bolesnička blagajna u Rijeci (stvaratelj) (1918.-1945.)
Povijest jedinice: Gradivo je pronađeno među gradivom fonda Općinsko računovodstvo Rijeka (HR-DARI-61) tijekom revizije potonjeg u svibnju 2012.
Način preuzimanja: Nema podataka.
Sadržaj jedinice: Kuponi prijave odsustva osiguranika s posla.
Izlučivanju: Nije vršeno izlučivanje.
Stupanj sređenosti: Djelomično sređeno
Plan sređivanja: Gradivo je sređeno kronološki unutar jedinstvene serije.
Dostupnost: Dostupno javnosti
Uvjeti dostupnosti: Gradivo je dostupno sukladno Zakonu o arhivskom gradivu i arhivima (NN 105/1997), Zakonu o zaštiti osobnih podataka (NN 103/2003), Zakonu o pravu na pristup informacijama (NN 172/2003), Pravilniku o korištenju arhivskog gradiva (NN 67/1999) te Pravilniku o radu čitaonice Državnog arhiva u Rijeci. Gradivo s osobnim podacima dostupno je, u pravilu, 70 godina od nastanka odnosno 100 godina od rođenja osobe na koju se odnosi.
Zaštitno snimanje: Nije zaštitno snimljeno
Jezici: talijanski
Pisma: latinica
Tvarne značajke i tehnički uvjeti: Gradivo je dobro očuvano.
Arhivske jedinice: HR-DARI- 8: Riječka prefektura
HR-DARI- 554: Klinički bolnički centar Rijeka
HR-DARI- 565: Pokrajinska administracija Kvarnera
Identifikator: HR-DARI/AJ 142331
Status zapisa: konačan zapis
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica