Facebook
Naziv: Papinski generalni konzulat za Dalmaciju i Albaniju (fond)
Signatura: HR-DARI-1123
Imatelj: Državni arhiv u Rijeci
Usporedni nazivi: Consolato generale Pontificio per Dalmazia ed Albania (talijanski)
Druge oznake: Alternativna oznaka: R - 6 (Državni arhiv u Rijeci)
Razdoblje: 1817 - 1859
Arhivske jedinica: 5 cm
Tehničke jedinica: 1 svež
Odgovornost: Papinski generalni konzulat za Dalmaciju i Albaniju (stvaratelj)
Povijest jedinice: Fond je nastao izdvajanjem gradiva tijekom revizije fonda Papinski konzulat za Rijeku i Bakar 2012. godine. Nisu poznate okolnosti pod kojim se gradivo steklo u pismohrani spomenutog fonda.
Način preuzimanja: Gradivo je u DARI najvjerojatnije preuzeto 1928. zajedno s pismohranom Općine Rijeka.
Sadržaj jedinice: Fond sadrži tiskane okružnice s papinskim pomorskim i konzularnim propisima, spise u svezi konzularnih potreba podanika Papinske države na području Dalmacije i Albanije (uglavnom pomoraca), zapisnike saslušanja papinskih podanika, litografije s pomorskim zastavama Papinske države i slično.
Izlučivanju: Nije vršeno izlučivanje.
Stupanj sređenosti: Osnovno sređeno
Plan sređivanja: Fond je podijeljen na serije Spisi i Okružnice. Unutar serija gradivo je sređeno kronološki.
Dostupnost: Dostupno javnosti
Uvjeti dostupnosti: Gradivo je dostupno sukladno Zakonu o arhivskom gradivu i arhivima (NN 105/1997), Zakonu o zaštiti osobnih podataka (NN 103/2003), Zakonu o pravu na pristup informacijama (NN 172/2003), Pravilniku o korištenju arhivskog gradiva (NN 67/1999) te Pravilniku o radu čitaonice Državnog arhiva u Rijeci. Gradivo s osobnim podacima dostupno je, u pravilu, 70 godina od nastanka odnosno 100 godina od rođenja osobe na koju se odnosi.
Zaštitno snimanje: U cijelosti snimljeno
Jezici: talijanski
Pisma: latinica
Tvarne značajke i tehnički uvjeti: Gradivo je dobro očuvano.
Postojanje i mjesto čuvanja izvornika: Dijelove fonda treba potražiti u nekom od vatikanskih arhiva u Rimu.
Arhivske jedinice: HR-DARI- 64: Papinski konzulat za Rijeku i Bakar
HR-DAZD- 88: Vlada za Dalmaciju
Identifikator: HR-DARI/AJ 143056
Status zapisa: konačan zapis
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica