Facebook
Naziv: Stočarska stanica Mrzla Vodica (fond)
Signatura: HR-DARI-1125
Imatelj: Državni arhiv u Rijeci
Druge oznake: Alternativna oznaka: PO - 158 (Državni arhiv u Rijeci)
Razdoblje: 1939 - 1940
Arhivske jedinica: 2 cm
Tehničke jedinica: 1 knj.
Odgovornost: Stočarska stanica Mrzla Vodica (stvaratelj)
Povijest jedinice: Gradivo je pronađeno tijekom revizije fondova i zbirki DARI 2011. godine.
Sadržaj jedinice: Knjiga materijalnih računa.
Izlučivanju: Nije vršeno izlučivanje.
Stupanj sređenosti: Osnovno sređeno
Plan sređivanja: Fond se sastoji od samo jedne arhivske i tehničke jedinice.
Dostupnost: Dostupno javnosti
Uvjeti dostupnosti: Gradivo je dostupno sukladno Zakonu o arhivskom gradivu i arhivima (NN 105/1997), Zakonu o zaštiti osobnih podataka (NN 103/2003), Zakonu o pravu na pristup informacijama (NN 172/2003), Pravilniku o korištenju arhivskog gradiva (NN 67/1999) te Pravilniku o radu čitaonice Državnog arhiva u Rijeci. Gradivo s osobnim podacima dostupno je, u pravilu, 70 godina od nastanka odnosno 100 godina od rođenja osobe na koju se odnosi.
Zaštitno snimanje: Nije zaštitno snimljeno
Jezici: hrvatski
Pisma: latinica
Tvarne značajke i tehnički uvjeti: Gradivo je dobro očuvano.
Identifikator: HR-DARI/AJ 143176
Status zapisa: konačan zapis
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica