Facebook
Naziv: Opća pučka dječačka i djevojačka škola na Sušaku (fond)
Signatura: HR-DARI-1134
Imatelj: Državni arhiv u Rijeci
Druge oznake: Alternativna oznaka: DS - 120 (Državni arhiv u Rijeci)
Razdoblje: 1875 - 1916
Arhivske jedinica: 0.25 d/m
Tehničke jedinica: 10 knj.
Odgovornost: Opća pučka dječačka i djevojačka škola na Sušaku (stvaratelj) (1875-)
Povijest jedinice: Gradivo je slijedništvom dospjelo u pismohranu jedne od sušačkih pučkih škola, u zgradu sadašnje Građevinske i poljoprivredno-tehničke škole u Rijeci (Sušak). Od tamo je 1947. preseljeno u tada novouređenu zgradu OŠ Pećine, a u DARI je od OŠ Pećine preuzeto u kolovozu 2012.
Način preuzimanja: DARI, klasa: 036-05/12-02/02.
Sadržaj jedinice: Prozivna knjiga za učiteljske i odborske sjednice, zapisnici nastavničkog vijeća, glavni imenik i imenik matica (matične knjige učenika i učenica), imenik djece oslobođene od pohađanja škole, ispitna izvješća, poslovni zapisnik.
Izlučivanju: Nije vršeno izlučivanje.
Stupanj sređenosti: Djelomično sređeno
Plan sređivanja: Gradivo je uglavnom nesređeno. Samo je signirano oznakom fonda, fizički odvojeno od drugih fondova te sumarno zabilježen njegov sadržaj.
Dostupnost: Dostupno javnosti
Uvjeti dostupnosti: Gradivo je dostupno sukladno Zakonu o arhivskom gradivu i arhivima (NN 105/1997), Zakonu o zaštiti osobnih podataka (NN 103/2003), Zakonu o pravu na pristup informacijama (NN 172/2003), Pravilniku o korištenju arhivskog gradiva (NN 67/1999) te Pravilniku o radu čitaonice Državnog arhiva u Rijeci. Gradivo s osobnim podacima dostupno je, u pravilu, 70 godina od nastanka odnosno 100 godina od rođenja osobe na koju se odnosi.
Zaštitno snimanje: Nije zaštitno snimljeno
Jezici: hrvatski
Pisma: latinica
Tvarne značajke i tehnički uvjeti: Gradivo je uglavnom dobro očuvano, dio knjiga ima oštećen uvez.
Identifikator: HR-DARI/AJ 145961
Status zapisa: konačan zapis
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica