Facebook
Naziv: Mjesni narodni odbor Maruševec (fond)
Signatura: HR-DAVŽ-165
Imatelj: Državni arhiv u Varaždinu
Skraćeni nazivi: MNOMar (hrvatski)
Razdoblje: 1948 - 1952
Arhivske jedinica: 0.20 d/m
Tehničke jedinica: 4 knj. ; 1 svež
Odgovornost: Mjesni narodni odbor Maruševec (stvaratelj)
Povijest jedinice: Gradivo MNO Križovljan Cestica je zajedno s građom drugih MNO-a s područja općine Vinica, u nesređenom i rasutom stanju, predao 1954. NOO Vinica u Državni arhiv u Varaždinu.
Način preuzimanja: Podaci o preuzimanju upisani su pod brojem 64 knjige I primljene građe.
Sadržaj jedinice: Fond MNO Maruševec sadrži zapisnike zborova birača, nekoliko listova sačuvanih općih spisa, dva registraturna pomagala i knjigu primitka i izdatka.
Izlučivanju: Odabiranje i izlučivanje nije vršeno. Dio gradiva čuva se trajno. Rokovi čuvanja ostalog gradiva određeni su Pravilnikom o vrednovanju, postupku odabiranja i izlučivanja gradiva (NN 90/2002).
Vrste medija: Papir
Vrste građe: knjige ; spisi
Stupanj sređenosti: Osnovno sređeno
Plan sređivanja: Gradivo je registraturno sređeno. Opći spisi odlagani su prema brojevima općeg urudžbenog zapisnika.
Dostupnost: Dostupno javnosti
Uvjeti dostupnosti: Gradivo fonda dostupno je sukladno Zakonu o arhivskom gradivu i arhivima (NN 105/1997), Pravilniku o korištenju arhivskog gradiva (NN 67/1999) te Pravilniku o radu čitaonice Državnog arhiva u Varaždinu.
Jezici: hrvatski
Pisma: latinica
Arhivske jedinice: HR-DAVŽ- 35: Narodni odbor kotara Varaždin
Identifikator: HR-DAVŽ/AJ 14625
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica