Facebook
Naziv: Osnovna škola Zamet (fond)
Signatura: HR-DARI-1149
Imatelj: Državni arhiv u Rijeci
Skraćeni nazivi: OŠ Zamet (hrvatski)
Druge oznake: Alternativna oznaka: DS - 132 (Državni arhiv u Rijeci)
Razdoblje: 1914 - 1980 (Nema gradiva za razdoblje 1917. - 1928.)
Arhivske jedinica: 0.65 d/m
Tehničke jedinica: 6 kut. ; 6 knj.
Odgovornost: Osnovna škola "Zamet" (stvaratelj)
Povijest jedinice: Gradivo je preuzeto 20. i 28. studenog 2012. od OŠ Zamet. Iz gradiva su izdvojeni zapisnik sjednica Mjesnog školskog odbora Zamet 1932-1935 i razredni imenik (prozivnik) polaznika zabavišta u Zametu školske godine 1947/48 za zasebne fondove HR-DARI-1150 i HR-DARI-1151.
Sadržaj jedinice: Spomenica škole, matična knjiga službenika, zapisnici sjednica nastavničkog vijeća, prozivnici, glavni i priručni imenici, dnevnici, ispitna izvješća, godišnji planovi rada.
Izlučivanju: Nije vršeno izlučivanje.
Dopuna: Moguća je dopuna gradivom pohranjenim kod stvaratelja.
Stupanj sređenosti: Osnovno sređeno
Plan sređivanja: Fond je podijeljen na tri serije: 1. Gradivo Pučke škole na Zametu do 1945., 2. Gradivo III. osnovne škole Rijeka - Zamet, 3. Gradivo VII. narodne osmogodišnje škole Rijeka - Zamet. Unutar serija gradivo je sređeno kronološki po sadržajnim cjelinama.
Dostupnost: Djelomično dostupno javnosti
Uvjeti dostupnosti: Gradivo je dostupno sukladno Zakonu o arhivskom gradivu i arhivima (NN 105/1997), Zakonu o zaštiti osobnih podataka (NN 103/2003), Zakonu o pravu na pristup informacijama (NN 172/2003), Pravilniku o korištenju arhivskog gradiva (NN 67/1999) te Pravilniku o radu čitaonice Državnog arhiva u Rijeci. Gradivo s osobnim podacima dostupno je, u pravilu, 70 godina od nastanka odnosno 100 godina od rođenja osobe na koju se odnosi.
Godina isteka o.p.: 2052
Zaštitno snimanje: Nije zaštitno snimljeno
Jezici: hrvatski ; talijanski
Pisma: latinica
Tvarne značajke i tehnički uvjeti: Gradivo je razmjerno dobro očuvano, priručni imenici su dosta mehanički oštećeni.
Restauracija: Prije preuzimanja u DARI djelomično su restaurirani glavni imenik učenika 5.-7. razreda školske godine 1959/60 i matična knjiga službenika 1952-1966.
Identifikator: HR-DARI/AJ 148245
Status zapisa: konačan zapis
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica