Facebook
Naziv: Zabavište u Zametu (fond)
Signatura: HR-DARI-1151
Imatelj: Državni arhiv u Rijeci
Druge oznake: Alternativna oznaka: DS - 133 (Državni arhiv u Rijeci)
Razdoblje: 1947 - 1948
Arhivske jedinica: 5 mm
Tehničke jedinica: 1 knj.
Odgovornost: Zabavište u Zametu (stvaratelj)
Povijest jedinice: Gradivo je preuzeto 20. studenog 2012. od OŠ Zamet zajedno s ostalim gradivom predavatelja.
Način preuzimanja: Jedinica 11 na primopredajnom zapisniku.
Sadržaj jedinice: Razredni imenik (prozivnik) 1947-1948.
Izlučivanju: Nije vršeno izlučivanje.
Stupanj sređenosti: Osnovno sređeno
Plan sređivanja: Fond se sastoji od samo jedne tehničke jedinice.
Dostupnost: Djelomično dostupno javnosti
Uvjeti dostupnosti: Gradivo je dostupno sukladno Zakonu o arhivskom gradivu i arhivima (NN 105/1997), Zakonu o zaštiti osobnih podataka (NN 103/2003), Zakonu o pravu na pristup informacijama (NN 172/2003), Pravilniku o korištenju arhivskog gradiva (NN 67/1999) te Pravilniku o radu čitaonice Državnog arhiva u Rijeci. Gradivo s osobnim podacima dostupno je, u pravilu, 70 godina od nastanka odnosno 100 godina od rođenja osobe na koju se odnosi.
Godina isteka o.p.: 2045
Zaštitno snimanje: Nije zaštitno snimljeno
Jezici: hrvatski
Pisma: latinica
Tvarne značajke i tehnički uvjeti: Gradivo je dobro očuvano.
Arhivske jedinice: HR-DARI- 417: Kotarski narodni odbor Sušak
Identifikator: HR-DARI/AJ 148248
Status zapisa: konačan zapis
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica