Facebook
Naziv: Savez kulturno prosvjetnih društava kotara Delnice (fond)
Signatura: HR-DARI-1152
Imatelj: Državni arhiv u Rijeci
Druge oznake: Alternativna oznaka: DO - 123 (Državni arhiv u Rijeci)
Razdoblje: 1952 - 1955
Arhivske jedinica: 1 cm
Tehničke jedinica: 1 knj.
Odgovornost: Savez kulturno prosvjetnih društava kotara Delnice (stvaratelj)
Povijest jedinice: Gradivo je izdvojeno iz fonda Narodni odbor kotara Delnice (HR-DARI-81) tijekom njegove revizije 2012. godine.
Način preuzimanja: Preuzeto 1978. od Skupštine općine Delnice (HAR: 138/78, akvizicija br. 120).
Sadržaj jedinice: Urudžbeni zapisnik.
Izlučivanju: Nije vršeno izlučivanje.
Stupanj sređenosti: Osnovno sređeno
Plan sređivanja: Fond se sastoji od samo jedne tehničke jedinice.
Dostupnost: Dostupno javnosti
Uvjeti dostupnosti: Gradivo je dostupno sukladno Zakonu o arhivskom gradivu i arhivima (NN 105/1997), Zakonu o zaštiti osobnih podataka (NN 103/2003), Zakonu o pravu na pristup informacijama (NN 172/2003), Pravilniku o korištenju arhivskog gradiva (NN 67/1999) te Pravilniku o radu čitaonice Državnog arhiva u Rijeci. Gradivo s osobnim podacima dostupno je, u pravilu, 70 godina od nastanka odnosno 100 godina od rođenja osobe na koju se odnosi.
Zaštitno snimanje: Nije zaštitno snimljeno
Jezici: hrvatski
Pisma: latinica
Tvarne značajke i tehnički uvjeti: Uvez knjige je oštećen, papir je nekvalitetan.
Obavijesna pomagala: DARI-69/SI - 1 Kotarski narodni odbori u Gorskom kotaru (sumarni inventar)
Opća napomena: U sumarnom inventaru zbirnog fonda "Kotarski narodni odbori u Gorskom kotaru" na predmetni fond se odnosi knjiga 69
Identifikator: HR-DARI/AJ 148775
Status zapisa: konačan zapis
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica