Facebook
Naziv: Građevno, projektno, zanatsko stambeno poduzeće "Radnik" (fond)
Signatura: HR-DAVŽ-1090
Imatelj: Državni arhiv u Varaždinu
Skraćeni nazivi: RI (hrvatski)
Razdoblje: 1963 - 1973
Arhivske jedinica: 1.20 d/m
Tehničke jedinica: 10 knj. ; 12 svež
Odgovornost: Građevno poduzeće "Radnik" (Ivanec) (stvaratelj)
Sadržaj jedinice: Najvažnije informacije o stvaratelju pohranjene su u zapisnicima sjednica Upravnog odbora, Radničkog savjeta, Radne zajednice i Poslovnog odbora. U fondu se nalaze i zapisnici sjednica Radne zajednice SOUR-a Građevinski pogon i poduzeća „Građevinar“, sljednika navedenog SOUR-a. Od personalne dokumentacije sačuvani su dosjei i matične knjige radnika, a od financijske isplatne liste i završni računi. Osim navedenog u fondu se nalaze i ugovori o građenju, sklapanju poslova, poslovnoj suradnji i sl.
Vrste medija: Papir
Vrste građe: knjige ; spisi
Stupanj sređenosti: Osnovno sređeno
Plan sređivanja: Spisi su u registraturi stvaratelja odlagani prema sadržaju u nekoliko zasebnih serija. Unutar serija primjenjivan je uglavnom kronološki slijed. U Arhivu je zadržan registraturni sistem. Načinjen je privremeni popis gradiva.
Dostupnost: Dostupno javnosti
Uvjeti dostupnosti: Gradivo fonda dostupno je sukladno Zakonu o arhivskom gradivu i arhivima (NN 105/1997), Pravilniku o korištenju arhivskog gradiva (NN 67/1999) te Pravilniku o radu čitaonice Državnog arhiva u Varaždinu.
Jezici: hrvatski
Pisma: latinica
Identifikator: HR-DAVŽ/AJ 14993
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica