Facebook
Naziv: Generalni providuri za Dalmaciju i Albaniju (fond)
Signatura: HR-DAZD-1
Imatelj: Državni arhiv u Zadru
Skraćeni nazivi: GPDA (hrvatski)
Alternativni nazivi: Provveditore generale in Dalmazia ed Albania (talijanski)
Razdoblje: 1617 - 1797
Arhivske jedinica: 26 d/m
Tehničke jedinica: 237 svež ; 3 knj. (papir)
Odgovornost: Generalni providuri za Dalmaciju i Albaniju (Zadar) (stvaratelj) (1597.-1797.)
Povijest jedinice: Dužnost generalnog providura za Dalmaciju i Albaniju postoji od 1597. godine do kraja Mletačke Republike 1797. Imenuje ga mletačko Veliko vijeće na razdoblje od dvije godine, a od 18. stoljeća na tri godine. Generalni providur objedinjuje civilnu i vojnu upravu nad tim područjem te ima ulogu posrednika između dalmatinskih komuna i središnje vlasti u Mletcima. Od godine 1610. na njega su prenesene i ovlasti Drugostupanjskog suda. Stoluje u Zadru u vlastitoj palači i s osobnom stražom. Spisi ovog fonda sačuvani su od osnutka Arhiva generalnih providura 1624.
Sadržaj jedinice: Fond sadrži izvješća o provalama Turaka i ratnih pohoda protiv njih, izvješća o prepadima hajduka i uskoka, novačenja najamnika odnosno plaćenika, naoružavanje gradova, prekojadranska trgovina i trgovanje s Turcima, migracije stanovništva, propisi o ustroju i radu vojnih i civilnih bolnica, lazareta, ubožnica i nahodišta, propisi o suzbijianju zaraznih bolesti, podatci o epidemiji kuge, uredbe o javnm zgradama, razni pomorski i ribolovni propisi, proizvodnja i izvoz soli i organizacija solana, uredbe o javnoj izobrazbi, javnobilježničkoj službi, plaćanju poreza i kolonatu, izvješća o crkvenim poslovima i kleru, mirovni ugovori, izvješća o ligama i posobama.
Izlučivanju: Nije ništa izlučeno i čuva se trajno.
Vrste medija: Papir
Vrste građe: spisi
Stupanj sređenosti: Arhivistički sređeno
Plan sređivanja: Ustroj: Spisi generalnih providura:Giustinian Belegno (1617-1622) -2 sv ; Francesco Molin (1623-1625) -1 sv ; Fernando Venier (1625-1626) -1 sv ; Antonio Pisani (1626-1628) -1 sv ; Alvise Zorzi (1628-1630) -1sv ; Antonio Civran (1630-1632) -1sv ; Francesco Zen (1633-1635) -1 sv; Alvise Mocenigo (1636-1638) -2 sv ; Alvise Priuli (1639-1641) -1 sv ; Giambattista Grimani (1641-1643) -1 sv ; Andrea Vendramin (1643-1645) -1 sv ; Leonardo Foscolo (1645-1650) -3 sv ; Girolamo Foscarini (1650-1652) -1 sv ; Lorenzo Dolfin (1652-1654) -1 sv ; Giovanni Antonio Zen (1655-1656) -2 sv ; Antonio Bernardo (1656-1660) -1 sv ; Andrea Corner (1660-1662) -2 sv ; Girolamo Contarini (1662-1664) -3 sv ; Catarino Corner (1665-1667) -2 sv ; Antonio Priuli (1667-1669) -2 sv ; Antonio Barbaro (1669-1671) -2 sv ; Zorzi Morosini (1671-1673) -3 sv ; Pietro Civran (1673-1675) -3 sv ; Marino Zorzi (1675) -1 sv ; Girolamo Grimani (1675-1677) -3 sv ; Pietro Valier (1678-1680) - 2 sv ; Girolamo Cornaro (1680-1682) - 2 sv ; Lorenzo Dona (1682-1684) -2 sv ; Domenico Mocenigo (1684) -1 sv ; Alvise Pa-squaligo (1684) -1 sv ; Marin Michieli (1685-1686) -1 sv ; Pietro Valier (1685-1686) -2 sv ; Antonio Molin (1686-1688) -1 sv ; Girolamo Cornaro (1686-1689) -1 sv ; Alessandro Molin(1689-1692) -2 sv ; Daniel Dolfin (1692-1696) -3 sv ; Stefano Capello (1695-1700) -1sv ; Alvise Mocenigo (1696-1702) -5 sv ;  Marin Zane (1702-1705) -2 sv ; Giustin da Riva (1705-1708) -2 sv ; Vincenzo Vendramin (1708-1711) -4 sv ; Carlo Pisani (1711-1714) -4 sv ; Angelo Memo (1714-1717) -4 sv ; Francesco Dona (1716-1718) -1 sv ; Zorzi Balbi (1716-1718) -1 sv ; Alvise Mocenigo (1717-1720) -5 sv ; Marc Antonio Diedo (1720-1723) -3 sv ; Nicolo Erizzo (1723-1726) -4 sv ; Pietro Vendramin (1726-1729) -4 sv ; Sebastiano Vendramin (1729-1732) -5 sv ; Zorzi Grimani (1732-1735) -5 sv ; Daniel Dolfin (1735-1738) -3 sv; Marin Antonio Cavalli (1738-1741) -7 sv ; Girolamo Querini (1741-1744) -6 sv ; Girolamo Boldu (1744) -7 sv ; Girolamo Maria Balbi (1751-1753) -5 sv ; Francesco Grimani (1754-1756) -8 sv ; Alvise Contarini (1757-1759) -3 sv ; Francesco Diedo (1760-1762) -9 sv ; Pietro Michiel (1763-1765) -6 sv ; Antonio Venier (1766-1768) -5 sv ; Domenico Condulmer (1769-1771) -6 sv ; Giacomo da Riva (1772-1774) -6 sv ; Giacomo Gradenigo (1775-1778) -8 sv ; Alvise Foscari (1778-1780) -4 sv ; Paolo Boldu (1781-1783) -6 sv ; Francesco Valier (1784-1786) -3 sv ; Angelo Memo (1787-1789) -6 sv ; Angelo Diedo (1790-1792) -8 sv ; Alvise Marin (1793-1795) -7 sv ; Andrea Querini (1795-1797) -5 sv ; Pietro Valier (1685-1686) -1sv ; Giustin da Riva (1706-1707) -1 sv ; Izvanredni komesarijat Vendramina (1717-1718) -1 sv ; Alvise Mocenigo (1717-1721) -3 sv ; Zorzi Grimani (1732-1735) -1 sv ; Giacomo Boldu (1744-1747) -2 sv.
Dostupnost: Dostupno javnosti
Uvjeti dostupnosti: Gradivo je dostupno sukladno Pravilniku o korištenju arhivskog gradiva i Pravilniku o radu čitaonice DAZD.
Jezici: talijanski - mletački idiom
Pisma: latinica
Obavijesna pomagala: DAZD-1/AI - 2 Generalni providuri za Dalmaciju i Albaniju (analitički inventar)
DAZD-1/P - 3 Generalni providuri za Dalmaciju i Albaniju (popis)
DAZD-1/V - 1 Generalni providuri (vodič)
Registraturna pomagala: Kazalo (kom. 3)
Identifikator: HR-DAZD/AJ 15108
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica