Facebook
Naziv: Zbirka Nevenke Malić-Ramous (zbirka)
Signatura: HR-DARI-1156
Imatelj: Državni arhiv u Rijeci
Druge oznake: Alternativna oznaka: K-42 (Državni arhiv u Rijeci)
Razdoblje: 20. stoljeće - 1985
Arhivske jedinica: 2.50 cm
Tehničke jedinica: 1 svež
Odgovornost: Malić-Ramous, Nevenka (sakupljač)
Malić, Milivoj Mirza Abdurrahman (drugo)
Povijest jedinice: Prof. Stanko Gilić iz Rijeke predao je gradivo Državnom arhivu u Rijeci 24.1.2013. godine. Prema njegovim riječima a i bilješci pronađenoj u gradivu osobno mu ga je poklonila Nevenka Malić-Ramous 1985. godine. Uz arhivsko gradivo u donaciji je bilo i nekoliko brojeva revije Lettera internazionale (talijansko izdanje 16/1988, 17/1988; hrvatsko izdanje god. I, br. 3-4/1991) koje je sačuvao prof. Gilić a koji su izdvojeni iz gradiva i uključeni u bibliotečni fond Državnog arhiva u Rijeci. U arhivu je izrađen popis gradiva. Naknadno je u studenom 2013. godine otkupom gradiva od Boruta Kopanija između ostalog preuzeta priznanica udovice Carina na ime potpore za uzdržavanje koju je primila od Klonimira Malića (otkup Borut Kopani, Klasa: 036-05/13-05/04; Ur. br. 2170-53-03-13-3).
Način preuzimanja: Knjiga preuzetog gradiva br. 450/2013.
Sadržaj jedinice: 1. Iz obiteljskog arhiva Nevenke Malić-Ramous: a) Zbirka poslovica (narodnih) i citata (latinskih, književnih i drugih) u rukopisu (tri bilježnice, od toga dvije fragmentarne, nekoliko fragmenata; jezici hrvatski, srpski, latinski, talijanski, engleski, francuski, španjolski) koje je prikupio Mate Šoić – Mirilović (1838.-1922.), sudski činovnik na Općinskom sudu u Imotskom, djed Nevenke Malić – Ramous; b) Rodoslovlje obitelji Šoić-Mirilović iz V. Duišin: Plemstvo i povijest. Knezovi conti Šoić– Mirilović od bosanskih knezova Mirilovića (separat), iz Glasnika heraldike, god. II, br. 5-8, Zagreb 1938. (na rodoslovlju dodane bilješke pisane rukom te jedna bibliografska bilješka); c) Rukopisna bilješka o Mati Šoiću–Miriloviću i Nevenki Malić, 26.4.1985. 2. Ivo Žmak, Stevan Galogaža i Kritika: a) Nekrolog Ivi Žmaku, asistentu na pariškom Observatorijumu, idejnom osnivaču zagrebačkog književnog časopisa Kritika preminulom 3.12.1920. godine, s potpisom Stevana Galogaže, direktora Kritike, u novinama Riječ (fragment), br. 264, str. 7, 1921.; b) Posjetnica Ive Žmaka na francuskom Jean Jemacques, Stagiaire a l´Observatoire de Paris; c) Kritika : Književno umjetnička revija, god. II, br. 1, siječanj 1921.godine – u sadržaju između ostalog pjesma T. Ujevića Zidovi tišine u kojoj se spominje gospodin Žmak (potpis Nevenke Malićeve na naslovnici). 3.Priznanica udovice Carina kojom potvrđuje primitak iznosa od 200 kruna od Klonimira (Clemente) Malića, oca Nevenke i Milivoja Malića, na ime potpore obitelji, 1.4.1915.
Vrste medija: Papir
Vrste građe: Dokument ; rukopisi ; otisak ; sitni tisak
Stupanj sređenosti: Osnovno sređeno
Plan sređivanja: Gradivo je sređeno po vrsti.
Jezici: francuski ; hrvatski ; srpski ; latinski ; talijanski ; engleski ; španjolski
Pisma: latinica
Arhivske jedinice: HR-DARI- 86: Narodni odbor grada Rijeke (Dosje Nevenke Malić, br. 184 u kut. 625)
HR-DARI- 323: Gradski narodni odbor Rijeka
HR-DARI- 545: Okružni narodni odbor za Hrvatsko primorje
HR-DARI- 586: Gradski narodni odbor Sušak
HR-HDA- 890: Personalni spisi državnih službenika Zemaljske vlade, Pokrajinske uprave, oblasnih uprava, Savske banovine, Banovine Hrvatske i ministarstava NDH i NRH
HR-HDA- 1000: Babić Vlatka
Napomena o dopunskim izvorima: Obiteljski arhiv iza smrti N. Malić - Ramous naslijedila je nećakinja Mirella Rossi iz Rijeke. Rukopisnu ostavštinu Osvalda Ramousa koja se pretežno odnosi na njegov rad, a u kojoj se nalaze i pisma N.Malić - Ramous njemu ili njegovim suradnicima, naslijedila je Gianna Mazzieri-Sanković. U arhivskoj zbirci Gazi Husrev-begove biblioteke u Sarajevu 1966. godine bila je pohranjena rukopisna ostavština Milivoja-Mirze Abdurrahmana Malića, brata Nevenke Malić-Ramous (I. Kemura: Malićeva kolekcija u Gazi Husrev-begovoj biblioteci, Anali Gazi Husrev-begove biblioteke u Sarajevu, Knjiga 1, Sarajevo, 1972., str. 103)
Identifikator: HR-DARI/AJ 152511
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: latinski
Pismo opisa: latinica