Facebook
Naziv: Rad i radni odnosi (serija)
Signatura: HR-DAVŽ-28-3
Imatelj: Državni arhiv u Varaždinu
Razdoblje: 1945 - 1956
Tehničke jedinica: 27 knj. ; 42 svež
Sadržaj jedinice: Serija sadrži urudžbene zapisnike Referade/Odsjeka rada, dokumenatciju Komisije za utvrđivanje radnog staža, evidencije o radu, dokumentaciju o učenicima u privredi, spise Komisije za tarifne pravilnike, te spise i pomoćne knjige personalnih poslova, Uprave za radnu snagu, Disciplinskog suda i Arbitražne komisije.
Stupanj sređenosti: Djelomično sređeno
Identifikator: HR-DAVŽ/AJ 153358