Facebook
Naziv: Financije (serija)
Signatura: HR-DAVŽ-28-5
Imatelj: Državni arhiv u Varaždinu
Razdoblje: 1945 - 1955
Tehničke jedinica: 11 knj. ; 40 svež
Sadržaj jedinice: Serija sadrži urudžbene zapisnike financijskog odjela, dokumentaciju o financijskom i materijalnom poslovanju NOK -a, spise budžeta, završne račune, spise o prihodima od privrede i stanovništva, spise imovinsko pravnih poslova, Komisije za konfiskaciju i nacionalizaciju te Komisije za agrarnu reformu i kolonizaciju.
Stupanj sređenosti: Djelomično sređeno
Identifikator: HR-DAVŽ/AJ 153360