Facebook
Naziv: Socijalna zaštita (serija)
Signatura: HR-DAVŽ-28-7
Imatelj: Državni arhiv u Varaždinu
Razdoblje: 1945 - 1952
Tehničke jedinica: 2 knj. ; 6 svež
Sadržaj jedinice: Serija sadrži urudžbeni zapisnik Komisije za dodjelu novčane pomoći, spise o invalidima, defektnim osobama i starateljstvima, kao i popise invalida NOR - a i prijašnjih ratova, defektnih i trajno bolesnih osoba.
Stupanj sređenosti: Djelomično sređeno
Identifikator: HR-DAVŽ/AJ 153521
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica