Facebook Slike
Naziv: Dozvola Nikole IV. Frankapana pavlinskom samostanu u Crikvenici da u crikveničkoj drazi podignu pilanu s naredbom vinodolskim službenicima da ne uznemiravaju pavline u toj povlastici, u transumptu i latinskom prijevodu Senjskog kaptola, koji je prepisao rapski kancelar Marin (komad)
Signatura: HR-HDA-644-6
Imatelj: Hrvatski državni arhiv
Vrsta gradiva: Tekstualni zapisi - isprave
Druge oznake: Stara signatura: Actorum Conventus Czirkveniensis Nr. 4 (Arhiv Ugarske dvorske komore)
Stara signatura: MODL 36499 (Mađarski državni arhiv - Diplomatički arhiv)
Stara signatura: No. 2
Razdoblje: 15. stoljeće - 16. stoljeće (Transumpt Senjskog kaptola ima nadnevak 19.rujna 1489., dok je prijepis kancelara Marina s.d.)
Tehničke jedinica: 1 list
Odgovornost: Frankapan, Nikola IV. (stvaratelj) (16.06.1430.) (Autor izvorne isprave)
Senjski kaptol (stvaratelj) (19.09.1489.) (Autor transumpta i latinskog prijevoda)
Maroman, Marin (stvaratelj) (s.d.) (Autor ovjerovljenog prijepisa)
Mjesta: Crikvenica ; Vinodol
Tehnika zapisa: rukopis
Vrsta medija: Pergamena
Dimenzija (VxŠ): 249 x 414 milimetar
Mjesto nastanka: Senj
Jezici: hrvatski ; latinski
Pisma: glagoljica ; latinica
Identifikator: HR-HDA/AJ 154063