Facebook
Naziv: Katastarske mape Dalmacije XVIII-XIX st. (zbirka)
Signatura: HR-DAZD-381
Imatelj: Državni arhiv u Zadru
Skraćeni nazivi: Skice KMD (hrvatski)
Alternativni nazivi: Karte Kurir (hrvatski)
Razdoblje: 1701 - 1800
Tehničke jedinica: 239 kom. (mapa)
Odgovornost: Generalni providuri za Dalmaciju i Albaniju (Zadar) (stvaratelj) (1597-1797)
Povijest jedinice: Arhiv je otkupio od obitelji Kurir (Corir) kolekciju kopija mapa vještaka mjernika koji su radili na području Splita i Trogira.
Sadržaj jedinice: Karte ovog fonda nastale su nakon Karlovačkog mira 1699. godine, u vremenu naseljavanja tzv. novih stečevina doseljenicima kojima mletačka vlast daruje zemlju u nasljedstvo po muškoj liniji. Karte se odnose na područje Trogira i Splita.
Izlučivanju: Čuva se trajno nije ništa izlučeno.
Vrste medija: Papir
Vrste građe: 239 crtež
Stupanj sređenosti: Osnovno sređeno
Plan sređivanja: Popisano je 239 katastarskih mapa. Karte Kurir: 1. Aliče (Trilj); 2. Omiš; 3. Omiš; 4. Brazoevic; 5. Brazoevic i Ogorje; 6. Bajagić; 7. Blato; 8. Brnaze i Turijaci; 9, 10, 11. Brštanovo; 12, 13, 14. Blizna; 15. Bisko; 16. Bitelić; 17. Bilibrig; 18. Brižine; 19. Bol; 20. Bročanac; 21. Budimiri; 22. i 23. Kaštel Kambelovac; 24. Kaštel Kambelovac i Sućurac; 25, 26, 27. Kaštel Lukšić; 28, 29, 30. Kaštel Sućurac; 30/1. Brist-Rupe; 31. Kaštel Sućurac; 32. i 33. Kaštel Sućurac i Gomilica; 34. Kaštel Gomilica; 35. Kaštel Novi; 36. Kremena; 37. Čitluk; 38. i 39. Klis; 40. Crivac; 41. Stari Grad; 42. Koprivno; 43. Korčula; 44. Drniš; 45. Divia Glavica Dicmo; 46-52. Dicmo; 53. Dolac Donji; 54. Duboka; 55. Dugobabe; 56. Dujmovača; 57. Dugopolje; 58-61. Gardun; 62-65. Gala; 66. Gala i Otok; 67. Glavica; 68. Grabovac; 69-70. Gizdavac; 71-73. Grohote i Šolta; 74. Krilo Jesenice; 75. Imotski (selo); 76. Imotski; 77-79. Katuni; 80. nedostaje; 81. Karakašica; 82. Kreševo; 83. Kerevac (Hrvace?); 84. i 85. Konjsko; 86. Kotlenice; 87. Labin; 88-89. Lučane; 90. Lug; 91. Makarsko Velo brdo; 92. nedostaje; 93. Marceline i Vinovo; 94, 95, 96. Mravince; 97. Mirca; 98. i 99. Milna; 100. Muć i Sutina; 101. Muć Donji; 102. i 103. Muć; 104-105. nedostaje; 106. Nerežišće; 107. Nisko; 108. Nisko i Cičave; 109. Nova Sela; 110. Obrovac (Sinj); 111. i 112. Otok; 113. Planjane i Unešić; 114. Prapatnica; 115.Brusnice; 116. Pasike; 117. Pribude; 118. Pribude Stala; 119. i 120. Postinje; 121. Pojišan; 122. Podi (Dugopolje); 123. Podstrana i Dubrava; 124. Podstrana; 125. Potravlje; 126. Radošić i Bajagić; 127-129. Radošić; 130-132. Radunić; 133. i 134. Ramljane; 135. Ruda (Rudina); 136. i 137. Sutivan; 138. Smratovo i Nisko; 139-144. Solin; 145. Slatine; 146. Sveta Marija Muć; 147. Kamen i Žrnovnica; 148. i 149. Split; 149/1. Dišina Milesić; 150-152. Split; 153-174. Split i okolica; 175. Split - Klis; 176. Split - Varoš Dobri; 177. Split - Varoš Veli; 178. Split - Varoš Sućurac; 179. Split - Varoš Dobri; 180. Split - Varoš Manuš, 181. Šibenik (kanal); 182-185. Sinj; 186-191. Sinj Varoš; 192-198. Sinj (campagna); 199. Sitno; 200. Svilaja-Ogorje; 201. Svib; 202. Sminovo; 203. Sičane; 204. Slivno; 205. Srijane; 206. Srinjine; 207. Smiljevac; 208. Šolta; 209. Skočibue; 210. Strožanac; 211-214. Suhidolac i Sitno; 215. Svak; 216-219. Trogir; 220. Tijarice; 221. i 222. Turijaci; 223. Vittore i Nevest; 224. Ugljane; 225. Vranjica; 226. Vrbanj (Bračević); 227. Voštane; 228. Vrulja; 229. Vučevica (Lećevica); 230. Zelovo i Muć; 231. Zelovo; 232-237. Žrnovnica, 238. Žrnovnica, Kamen i Poljica; 239. Ulomci karata raznih mjesta.
Dostupnost: Dostupno javnosti
Uvjeti dostupnosti: Prema čl. 18. Zakona o arhivskom gradivu i arhivima (NN 105/1997) dostupno svim korisnicima.
Jezici: talijanski
Pisma: latinica
Obavijesna pomagala: DAZD-381/P - 1 Karte Kurir (popis)
DAZD-381/V - 2 Katastarske knjige i mape, spisi vještaka mjernika, geografske i druge karte, krokiji, crteži, nacrti i slike (vodič)
Arhivske jedinice: HR-DAZD- 381: Katastarske mape Dalmacije XVIII-XIX st.
Identifikator: HR-DAZD/AJ 15490
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica