Facebook
Naziv: Zbirka fotografija Milana Pavića (fond)
Signatura: HR-DARI-1161
Imatelj: Državni arhiv u Rijeci
Druge oznake: Alternativna oznaka: K - 44 (Državni arhiv u Rijeci)
Razdoblje: 1945 - 1969
Arhivske jedinica: 0.10 d/m
Tehničke jedinica: 786 kom. (jedna arhivska kutija)
Odgovornost: Pavić, Milan (stvaratelj)
Povijest jedinice: Fotografije su u listopadu 2001. otkupljene od Slavke Pavić iz Zagreba, stvarateljeve udovice. Otkupljen je samo dio ponuđenog gradiva. Do oko 2005., kada su vršene pripreme za izdavanje Pregleda arhivskih fondova i zbirki u RH, pripadale su zbirci Fotografije, fotokopije, razglednice i nacrti (HR-DARI-279). Nakon toga je gradivo pripalo samostalnoj Zbirci fotografija (HR-DARI-507), a u travnju 2013. je od gradiva oblikovan zaseban fond.
Način preuzimanja: DAR - Klasa: 036-05/01-05/01. Upis br. 286 u knjizi akvizicija DAR-a.
Sadržaj jedinice: Crno bijele fotografije raznih dimenzija i jedna fotografija u boji. Autor svih jedinica je fotograf Milan Pavić. Uglavnom prikazuju naselja i prirodne krajobraze Gorskog kotara, Hrvatskog primorja i Kvarnerskih otoka. U manjoj količini su zastupljeni portreti pojedinaca, grupa ljudi te fotografije zapisa na kamenu i pergameni. Fotografije grupa ljudi imaju najčešće etnografski značaj.
Izlučivanju: Nije vršeno izlučivanje
Stupanj sređenosti: Osnovno sređeno
Plan sređivanja: Gradivo, koje je 2001. ponuđeno na otkup, bilo je sređeno i popisano u 66 tematskih cjelina podijeljenih na dvije osnovne serije, Gorski kotar i ostalo. Potonja serija je uglavnom sadržavala fotografije naselja u Hrvatskom primorju i na Kvarnerskim otocima. Nakon otkupa fotografije su sređene i razvrstane u sljedeće 23 serije odnosno tematsko - motivske cjeline: 1. Dobra, Skrad, Risnjak; 2. Fužine, Lokve, špilje, jezero; 3. Gerovo, Vrbovsko, Ravna Gora, Tršće, Kupjak, krajobrazi Gorskog kotara; 4. Čabar; 5. Gorski kotar - lovci; 6. Brod na Kupi, ribolov; 7. Delnice, Petehovac; 8. Bakar, Bakarac, Praputnjak; 9. Jablanac, Karlobag, Senj, Zavratnica pod Velebitom, glagoljski tiskani tekstovi iz Senja; 10. Crikvenica, Dramalj, Kraljevica, Selce; 11. Crikvenica - maškare; 12. Bribir, Novi Vinodolski, Turističko naselje Zagori, Vinodolski zakon; 13. Klimno, grad i otok Krk, Vrbnik; 14. Malinska , Omišalj; 15. Baška, Punat; 16. Pag; 17. Kastav, Lovran, Medveja, Mošćenice; 18. Opatija, Volosko; 19. grad i otok Rab; 20. grad i otok Cres, Čikat, Mali Lošinj, Susak, Veli Lošinj; 21. stari autoput Zagreb - Rijeka; 22. Varia (Plomin i Plominski natpis, Riječki misal iz 1531. - fragment, jedrenje uz istarsku obalu, putnički brod "Partizanka" napušta luku Makarska, Rijeka - brodogradilište); 23. duplikati.
Dostupnost: Dostupno javnosti
Uvjeti dostupnosti: Gradivo je dostupno sukladno Zakonu o arhivskom gradivu i arhivima (NN 105/1997), Zakonu o zaštiti osobnih podataka (NN 103/2003), Zakonu o pravu na pristup informacijama (NN 172/2003), Pravilniku o korištenju arhivskog gradiva (NN 67/1999) te Pravilniku o radu čitaonice Državnog arhiva u Rijeci. Gradivo s osobnim podacima dostupno je, u pravilu, 70 godina od nastanka odnosno 100 godina od rođenja osobe na koju se odnosi.
Zaštitno snimanje: Nije zaštitno snimljeno
Jezici: hrvatski
Pisma: glagoljica ; latinica
Napomena o jezicima i pismima: Glagoljicom su pisani fotografirani zapisi, latinicom izvorni opisi na poleđini fotografija.
Tvarne značajke i tehnički uvjeti: Fotografije su uglavnom dobro očuvane.
Postojanje i mjesto čuvanja izvornika: U Hrvatskom državnom arhivu, u Državnom arhivu u Zagrebu te u Državnom arhivu u Sisku.
Arhivske jedinice: HR-DASK- 766: Zbirka fotografija, negativa i dijapozitiva Milana Pavića
HR-DAZG- 1152: Pavić Milan
HR-HDA- 1758: Pavić Milan
Literatura: Sabol, Željko . Pavić Milan, Zagreb, 1987,
Pavić Milan, Zagreb, 1997,
Identifikator: HR-DARI/AJ 155692
Status zapisa: konačan zapis
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica