Facebook
Naziv: Sudska uprava Su (serija)
Signatura: HR-DAZG-1135-1
Imatelj: Državni arhiv u Zagrebu
Razdoblje: 1920 - 1941
Arhivske jedinica: 1.10 d/m
Tehničke jedinica: 10 knj. ; 6 kut.
Sadržaj jedinice: Registraturna oznaka na predmetima do 1933. godine bila je Prs, a od 1933. godine Su. Sačuvano gradivo ove serije može poslužiti kao ilustracija raznolikosti predmeta poslovanja u samoj upravi suda.
Vrste medija: Papir
Stupanj sređenosti: Arhivistički sređeno
Identifikator: HR-DAZG/AJ 156116