Facebook
Naziv: Predmeti Sudske uprave Prs,Su (podserija)
Signatura: HR-DAZG-1135-1-1
Imatelj: Državni arhiv u Zagrebu
Razdoblje: 1920 - 1941
Arhivske jedinica: 1.10 d/m
Tehničke jedinica: 10 knj. ; 6 kut.
Sadržaj jedinice: Sadrže podatke kao što su naredbe Vlade o oprostu vojne službe javnim službenicima, okružnice Vlade, izvješća o pregledu gruntovnih ureda, pritužbe viših sudova glede trajanja sudskog postupka, razne naredbe viših sudova, molbe djelatnika suda za premještaj na drugo radno mjesto, izvješća za više sudove glede stručnosti sudskih kandidata, izvješća o putnim troškovima, spisi koji se odnose na rješenja o godišnjim odmorima djelatnika suda, upisi bolovanja, materijalno poslovanje, odnosno nabava, imenovanje članova raznih povjerenstava, nagrađivanje službenika, te razni drugi sadržaji.
Vrste medija: Papir
Stupanj sređenosti: Arhivistički sređeno
Identifikator: HR-DAZG/AJ 156118