Facebook
Naziv: Zbirka fotografija "Gradnja hotela Malin u Malinskoj" (zbirka)
Signatura: HR-DARI-1165
Imatelj: Državni arhiv u Rijeci
Druge oznake: Alternativna oznaka: K - 46 (Državni arhiv u Rijeci)
Razdoblje: 1933 - 1933
Arhivske jedinica: 3 cm
Tehničke jedinica: 18 neg. ; 5 kom.
Odgovornost: Stanković, Dimitrije (sakupljač) (20. - 21. stoljeće)
Povijest jedinice: U rujnu 2012. gradivo je DAR-u na otkup ponudio Dimitrije Stanković iz Zagreba. Nakon provedenog zakonskog postupka za otkup privatnog arhivskog gradiva ponuđene fotografije su otkupljene. Gradivo, 18 foto negativa na staklu i 5 foto pozitiva, predano je DAR-u u travnju 2013.
Način preuzimanja: Ugovor o kupovini arhivskog gradiva br. 01/12 od 9. studenog 2012. (DAR: Klasa - 036-05/12-05/02)
Sadržaj jedinice: Foto negativi na staklu i foto pozitivi. Snimljeni su projekti hotela, gradnja hotela te arhitekt Omar Kohta, investitor Jurčević i njihove obitelji. Na jednoj fotografiji je grupa muškaraca i jedan bjeloglavi sup na obali u Malinskoj.
Izlučivanju: Nije vršeno izlučivanje
Stupanj sređenosti: Osnovno sređeno
Plan sređivanja: Zbirka tvori jedinstvenu seriju.
Dostupnost: Dostupno javnosti
Uvjeti dostupnosti: Gradivo je dostupno sukladno Zakonu o arhivskom gradivu i arhivima (NN 105/1997), Zakonu o zaštiti osobnih podataka (NN 103/2003), Zakonu o pravu na pristup informacijama (NN 172/2003), Pravilniku o korištenju arhivskog gradiva (NN 67/1999) te Pravilniku o radu čitaonice Državnog arhiva u Rijeci. Gradivo s osobnim podacima dostupno je, u pravilu, 70 godina od nastanka odnosno 100 godina od rođenja osobe na koju se odnosi.
Zaštitno snimanje: Nije zaštitno snimljeno
Jezici: hrvatski
Pisma: latinica
Tvarne značajke i tehnički uvjeti: Gradivo je dobro očuvano.
Identifikator: HR-DARI/AJ 158964
Status zapisa: konačan zapis
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica