Facebook
Naziv: Zbirka fotografija "Istra, Kvarnerski otoci i Primorje s Rijekom" (zbirka)
Signatura: HR-DARI-1171
Imatelj: Državni arhiv u Rijeci
Druge oznake: Alternativna oznaka: K - 22 (Državni arhiv u Rijeci)
Razdoblje: 1869 - 1990 (Zadnja godina je približna)
Arhivske jedinica: 33 cm
Tehničke jedinica: 484 kom. (2 kutije i 2 mape)
Povijest jedinice: Riječ je o otvorenoj zbirci. Dijelom je nastala darovanjem ili otkupom fotografija od privatnih osoba, dijelom izdvajanjem iz drugih fondova i zbirki. Neke fotografije su u DAR-u na pohrani, a za dio nema podataka o porijeklu. Samo predmet 10 iz serije 3 ove zbirke se u Vodiču Historijskog arhiva Rijeka iz 1980., u sklopu šire koncipirane zbirke Razglednice, fotografije, fotokopije i nacrti, spominje pod natuknicom Zbirka fotografija zgrada ovoga Arhiva. Spomenuta stara zbirka navedena je pod nazivom Fotografije, fotokopije, razglednice i nacrti u publikaciji Arhivski fondovi i zbirke u arhivima i arhivskim odjelima u SR Hrvatskoj iz 1984. kao fond Historijskog arhiva u Rijeci br. 279. Tijekom pripreme Pregleda arhivskih fondova i zbirki Republike Hrvatske, koji je objavljen 2006., ta prvotna složena zbirka je rasformirana na Zbirku razglednica, Zbirku fotografija, Zbirku nacrta, Zbirka dopunskih preslika iz državnih arhiva RH i Zbirku dopunskih preslika iz ostalih ustanova i privatnih arhiva u RH. Zbirci fotografija je tada dodijeljena nacionalna oznaka HR-DARI-507 i interna oznaka K – 22. Početkom 2013. i ta zbirka je rasformirana na predmetnu i još desetak zbirki fotografija te se pristupilo njezinu arhivističkom sređivanju.
Način preuzimanja: Poznate su akvizicije predmeta 4, 6 i 12 iz serije 1 (poklon Hedwige Rošić iz Zagreba iz 1986., akvizicija DAR-a br. 156 i poklon Milana Cirka iz Portoroža iz 1989.), predmeta 14 iz serije 1 (predala na pohranu Rezidencija Družbe Isusove u Opatiji 2009.), predmeta 1 iz serije 2 (otkup od Irene i Maria Šlosara, PAR – Klasa: 036-05/95-131/10, akvizicija 258), predmeta 5 iz serije 2 (DAR-u 1995. poslao fra Anđelko Badurina za ilustriranje svog rada "Datja i prijatja", objavljenog u Posebnom izdanju PAR-a br. 12), predmeta 7 iz serije 3 (HAR: spis 35/13 iz 1973.), predmeta 15 iz serije 3 (poklon Ive Jerkovića 1977.) te predmeta 20 iz serije 3 (poklon riječkog župnika Marije Luigija Torcolettija 1938.)
Sadržaj jedinice: Zbirka sadrži najviše pozitive crno – bijelih fotografija raznih formata i tehnika, nekoliko desetaka foto negativa i fotografija u boji te dvije fotogrametrijske snimke. Oblikovanje i odabir naziva zbirke polazi od zemljopisnih definicija pojmova Istra, Kvarnerski otoci, Primorje i Rijeka. Istra obuhvaća današnju Istarsku županiju, Liburnijsku obalu u Primorsko – goranskoj županiji te priobalne dijelove Slovenije i slovenski Kras. Kvarnerski otoci su Cres, Krk, Lošinj, dio Paga, Rab i okolni manji otoci, Primorje obuhvaća hrvatsko priobalje od Kostrene do granice Ličko – senjske županije sa Zadarskom županijom, a Rijeka povijesne gradove Rijeku i Sušak. Trenutno su u zbirci zastupljena sljedeća naselja i prirodni krajobrazi: Bakar, Cres (otok), Ičići, Krk (grad), Kopar, Kraljevica, Labin, Lipa, Lovran, Mali Lošinj, Malinska, Martinšćica, Mošćenička Draga, Mune, Opatija, Poreč, Pula, Rijeka i Sušak te jezero Vrana. Motivi snimaka su prirodni krajobrazi, urbane i ruralne panorame, prometnice, uži lokaliteti i pojedine građevine. Kod građevina riječ je o eksterijerima i interijerima. Neke fotografije prikazuju i ljude ali oni nisu njihov najvažniji sadržaj.
Izlučivanju: Nije vršeno izlučivanje, gradivo se čuva trajno.
Dopuna: Budući da je riječ o otvorenoj zbirci vjerojatne su dopune otkupom ili darovanjem gradiva.
Stupanj sređenosti: Arhivistički sređeno
Plan sređivanja: Gradivo je zatečeno u rasutom stanju, a potom je arhivistički sređeno u tri serije: 1. Istra 2. Kvarnerski otoci 3. Primorje s Rijekom Zbirka je sređena do razine predmeta. Pojedini predmeti, odnosno arhivske jedinice, sastoje se od sadržajnih cjelina definiranih prije arhivističkog sređivanja. Sadrže jednu ili više fotografija. Jedinice su, unutar pojedine serije, poredane abecednim redom naziva naselja ili nekog drugog zemljopisnog pojma, a unutar toga kronološki. Označene su tekućim rastućim brojem od jedan nadalje unutar svake serije. Nakon arhivističkog sređivanja izrađen je za zbirku analitički inventar s opisom zbirke, serija i predmeta. Opisi predmeta prikazani su za pojedinu seriju u tablici sa sljedećim elementima: oznaka, broj komada, mjesto i vrijeme nastanka, naslov, sadržaj, autor, tehničke značajke i napomena. Naslov je naveden prvenstveno kako je zabilježen na fotografiji. Veličina fotografije je iskazana zajedno s paspartuom.
Dostupnost: Djelomično dostupno javnosti
Uvjeti dostupnosti: Gradivo je dostupno sukladno Zakonu o arhivskom gradivu i arhivima (NN 105/1997), Zakonu o pravu na pristup informacijama (NN 172/2003), Pravilniku o korištenju arhivskog gradiva (NN 67/1999), Pravilniku o radu čitaonice Državnog arhiva u Rijeci te Ugovoru o pohrani gradiva od 20. siječnja 2009. između DAR-a i Rezidencije Družbe Isusove u Opatiji (DAR – Klasa: 036-05/09-01/01, Ur.br.: 2170-53-04-09-1).
Vlasnik a.p.: Državni arhiv u Rijeci, Rezidencija DI u Opatiji, Mario i Irena Šlosar
Godina isteka a.p.: 2066
Zaštitno snimanje: Nije zaštitno snimljeno
Jezici: hrvatski ; talijanski ; njemački
Pisma: latinica
Tvarne značajke i tehnički uvjeti: Gradivo je u cijelosti dobro očuvano, mehanički su oštećene samo pojedine fotografije. Većina fotografija je pohranjena u pergaminskim vrećicama.
Obavijesna pomagala: DARI-1171/AI - 1 Zbirka fotografija Istra, Kvarnerski otoci i Primorje s Rijekom (analitički inventar)
Arhivske jedinice: HR-DARI- 279: Zbirka razglednica
HR-DARI- 509: Nacrti (Fotografije crkve Sv. Romualda i Svih svetih na Kozali u Rijeci)
HR-DARI- 731: Turističko društvo Opatija (Fotografije i prospekti)
HR-DARI- 732: Pozornica Opatija (Fotografije i prospekti)
HR-DARI- 733: Turistički savez općine Opatija (Fotografije i prospekti)
HR-DARI- 831: Zbirka Ivice Duića (Razglednice)
HR-DARI- 842: Ivo Marendić (Fotografije Rijeke)
HR-DARI- 1070: Turistička zajednica grada Opatija (Fotografije i prospekti)
HR-DARI- 1086: Obitelj Wruss (Fotografije Opatije)
HR-DARI- 1147: Obitelj Orlić (Razglednice)
HR-DARI- 1153: Obitelji Gremer, Kekić i Turina (Razglednice)
HR-DARI- 1161: Zbirka fotografija Milana Pavića (Primorje)
HR-DARI- 1165: Zbirka fotografija "Gradnja hotela Malin u Malinskoj"
HR-DARI- 1172: Album fotografija „Gradnja pruge Karlovac - Rijeka“ Josefa Löwyja (fragmenti) (Bakar i Rijeka)
HR-DARI- 1173: Album fotografija "Visione alata della Guerra d'Italia" (Pula i Rijeka)
HR-HDA- 1431: Zbirka fotografija o Zagrebu Ivice Drusanyja (Omišalj)
HR-HDA- 1446: Zbirka fotografija tvrtke Griesbach i Knaus (Album Hrvatsko primorje)
HR-HDA- 1672: Zbirka fotografija Arhiva za propagandu Jadrana
HR-HDA- 1682: Zbirka fotografija generala Pere Blaškovića (Album Hrvatsko primorje)
Identifikator: HR-DARI/AJ 171225
Status zapisa: konačan zapis
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica