Facebook
Naziv: Obitelji Gremer, Kekić i Turina (fond)
Signatura: HR-DARI-1153
Imatelj: Državni arhiv u Rijeci
Druge oznake: Alternativna oznaka: RO - 61 (Državni arhiv u Rijeci)
Razdoblje: 19. stoljeće - 21. stoljeće
Arhivske jedinica: 1.70 m
Tehničke jedinica: 15 kut.
Odgovornost: Obitelj Gremer (stvaratelj)
Obitelj Kekić (stvaratelj)
Obitelj Turina (stvaratelj)
Povijest jedinice: Gradivo je do kraja 2012. bilo pohranjeno u stanu pokojnih sestara Turina: Branke udove Lipovac, Zdenke udove Kekić i Marice udove Gremer, u vili Gremer na adresi Šetalište XIII. divizije 42 u Sušaku. Nakon smrti Zdenke Kekić u lipnju 2012. gradivo je napušteno te je bilo predviđeno za otpad prije prodaje stana, čija nasljednica živi u Argentini. Dr. Antonija Dujmović iz Omišlja, prijateljica sestara Turina, gradivo je krajem 2012. predala DAR-u, nakon što su njegovi stručni djelatnici procijenili da ono ima arhivsku vrijednost.
Način preuzimanja: Gradivo je DAR-u predala dr. Antonija Dujmović iz Omišlja u studenom i prosincu 2012. (DAR: Klasa 036-05/13-04/01)
Sadržaj jedinice: Osobni, školski i imovinsko pravni dokumenti, spisi iz profesionalne djelatnosti pojedinih članova obitelji, nešto kućnog knjigovodstva. Među inim gradivom iz profesionalne djelatnosti su orden i povelja Svetog Save dodijeljeni kotarskom školskom nadzorniku Tomislavu Kekiću. Fond nadalje sadrži osmrtnice i izraze sućuti, nešto prepiske, dionice "Jadranske plovidbe" d.d. Sušak, fotografije, zbirku karata, publikacije i sitni tisak (džepni kalendari, jelovnici i recepti, katalozi i deplijani izložaba i muzejskih postava, jedna knjiga o rodu Turina i više knjižica, leporella, nabožne sličice, posjetnice, programi sportskih natjecanja, prospekti i vodiči putničkih i turističkih agencija, razglednice i čestitke, promidžbeni materijal, garancije i upute za uporabu bijele te audio i video tehnike) te zbirku predmeta. Fotografije čine najveći dio fonda, među njima sljedeće manje cjeline i pojedine fotografije imaju veću povijesnu, kulturnu ili umjetničku vrijednost: foto album porodice Kekić s kraja 19. i početka 20. stoljeća s fotografijama na kartonu renomiranih fotografa (Josip Brčić, Tomaso Burato, Ilario Carposio, Ferdinando Ramann, Ivan Standl i drugi), album fotografija s izletâ u okolici Sušaka 20.-ih i 30.-ih godina 20. stoljeća, snimke skijanja na Platku i obližnjim planinama 20.-ih i 30.-ih godina 20. stoljeća, snimke koje dokumentiraju modu i stil života građanskog sloja u Primorju s kraja 19. i u prvoj polovici 20. stoljeća, fotografije Zdenke Kekić u radnom okruženju poslovnice poduzeća „Putnik“ u Sušaku 1938., fotografije s otvaranja planinarskog doma na Risnjaku 18. rujna 1932., fotografija skijaškog natjecanja na Hrvatskom Snježniku 18. travnja 1937., fotografije s otvaranja „Ružićevog doma“ na Platku 5. rujna 1937., snimka šumskih radova u Gorskom kotaru nedugo nakon izbijanja rata 1941., snimke bombardiranja Rijeke 1945. (?), fotografije službenog puta D. Kekića na Pag 1946., najvjerojatnije u svojstvu člana Okružne komisije za istraživanje ratnih zločina Sušak. U zbirci predmeta su fotoaparati s kojima su fotografije snimane.
Izlučivanju: Izlučivanje je izvršeno kod stvaratelja, uništen je dio prepiske i veći dio kućnog računovodstva.
Dopuna: Gradivo koje je kod potomaka obitelji Gremer u Argentini.
Stupanj sređenosti: Osnovno sređeno
Plan sređivanja: Fond je podijeljen na osam serija: 1) Osobni, školski i imovinsko pravni dokumenti, spisi iz profesionalne djelatnosti, kućno knjigovodstvo; 2) Osmrtnice, izrazi sućuti, fotografije s pogreba; 3) Prepiska; 4) Dionice „Jadranske plovidbe“ d.d. Sušak; 5) Fotografije; 6) Kartografska zbirka; 7) Publikacije i sitni tisak; 8) Predmeti. Unutar pojedinih serija gradivo je sređeno kronološki ili abecednim redom prema sadržajnim cjelinama. Serije 1 i 2 oblikovane su kod stvaratelja. Gradivo nije bilo moguće razdijeliti na tri zasebna obiteljska fonda zbog velikog prožimanja gradiva, prije svega serije fotografija te zbog nemogućnosti određivanja čijoj su pismohrani izvorno pripadale pojedine jedinice gradiva.
Dostupnost: Djelomično dostupno javnosti
Uvjeti dostupnosti: Gradivo je dostupno sukladno Zakonu o arhivskom gradivu i arhivima (NN 105/1997), Zakonu o zaštiti osobnih podataka (NN 103/2003), Zakonu o pravu na pristup informacijama (NN 172/2003), Pravilniku o korištenju arhivskog gradiva (NN 67/1999) te Pravilniku o radu čitaonice Državnog arhiva u Rijeci. Gradivo s osobnim podacima dostupno je, u pravilu, 70 godina od nastanka odnosno 100 godina od rođenja osobe na koju se odnosi.
Godina isteka o.p.: 2071
Zaštitno snimanje: Nije zaštitno snimljeno
Jezici: hrvatski ; srpski ; španjolski
Pisma: latinica ; ćirilica (srpska)
Tvarne značajke i tehnički uvjeti: Gradivo je dobro očuvano.
Obavijesna pomagala: DARI-1153/P - 1 Popis darovanog gradiva obitelji Gremer, Kekić i Turina (popis)
Postojanje i mjesto čuvanja izvornika: Kod potomaka obitelji Gremer u Argentini.
Arhivske jedinice: HR-DARI- 22: Gradsko poglavarstvo Rijeka
HR-DARI- 23: Gradsko poglavarstvo Sušak
HR-DARI- 536: Anagrafska zbirka
HR-DARI- 542: Upravna općina Sušak
HR-DARI- 1047: Zvonimir Turina
Identifikator: HR-DARI/AJ 152032
Status zapisa: konačan zapis
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica