Facebook
Naziv: Album fotografija „Gradnja pruge Karlovac - Rijeka“ Josefa Löwyja (fragmenti) (zbirka)
Signatura: HR-DARI-1172
Imatelj: Državni arhiv u Rijeci
Druge oznake: Alternativna oznaka: K - 22 (Državni arhiv u Rijeci)
Razdoblje: 1873 - 1873
Arhivske jedinica: 2 mm
Tehničke jedinica: 3 kom.
Odgovornost: Löwy, Josef (stvaratelj) (1873.)
Povijest jedinice: Nema podataka od koga i kada su fotografije preuzete u DAR. Očito su izdvojene iz foto albuma „ANSICHTEN DER KARLSTADT – FIUMANER BAHN“, čijih je ostalih 37 komada pohranjeno u Hrvatskom državnom arhivu. Gradivo do 2013. nije bilo evidentirano, a fizički je pripadalo jednoj jedinstvenoj zbirci fotografija u DAR-u s oznakom HR-DARI-507 (interna oznaka K – 22). Početkom 2013. ta zbirka je rasformirana na predmetnu i još desetak zbirki fotografija.
Način preuzimanja: Nema podataka
Sadržaj jedinice: Prema Hrvoju Gržini, vlasniku zapisa o istoimenoj zbirci u HDA na Arhinetu, riječ je o fotomehaničkim otiscima izvedenim u tehnici kolotipije (svjetlotiska) kaširanim na kartone dimenzija 40,5 x 32 cm. Na svakom kartonu iznad otiska po sredini stoji „Karlstadt-Fiumaner Bahn.“, a ispod otiska po sredini naslov fotografije na njemačkom jeziku. Ispod naslova na njemačkom s lijeve je stane naslov na mađarskom, a s desne na hrvatskom jeziku. U donjem lijevom uglu stoji „Photographie J. Löwy, Wien.“, a u donjem desnom uglu „Vervielfältigung jeder Art vorbehalten.“ Po sredini je otisnut broj svakog otiska unutar albuma. U DAR-u su pohranjeni otisci br. 4, 40 i 86 - upravo oni koji nedostaju u albumu pohranjenom u HDA. Otisci su sljedeći: 4. Schloss Svečaj. - Svečaji var. - Grad Zvečay. (25,2 x 20 cm); 36. Buccari. - Buccari. - Bakar. (25,2 x 20,2 cm). 40. Fiume. - Fiume. - Rieka. (25,3 x 20,2 cm);
Izlučivanju: Nije vršeno izlučivanje, gradivo se trajno čuva.
Stupanj sređenosti: Arhivistički sređeno
Plan sređivanja: Gradivo je sređeno prema prvobitnom redu.
Dostupnost: Dostupno javnosti
Uvjeti dostupnosti: Gradivo je dostupno sukladno Zakonu o arhivskom gradivu i arhivima (NN 105/1997), Zakonu o pravu na pristup informacijama (NN 172/2003), Pravilniku o korištenju arhivskog gradiva (NN 67/1999) te Pravilniku o radu čitaonice Državnog arhiva u Rijeci.
Vlasnik a.p.: Državni arhiv u Rijeci
Zaštitno snimanje: Nije zaštitno snimljeno
Jezici: njemački ; mađarski ; hrvatski
Pisma: latinica
Tvarne značajke i tehnički uvjeti: Gradivo je uglavnom dobro očuvano, na otisku br. 40 zamijećeni su tragovi plijesni.
Arhivske jedinice: HR-HDA- 2009: Zbirka fotoalbuma
Identifikator: HR-DARI/AJ 170784
Status zapisa: konačan zapis
Podrobnost: puni
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica