Facebook
Naziv: Album fotografija "Visione alata della Guerra d'Italia" (zbirka)
Signatura: HR-DARI-1173
Imatelj: Državni arhiv u Rijeci
Usporedni nazivi: Album fotografija "Pogled s visina na Austrijsko - talijanski rat" (hrvatski)
Druge oznake: Alternativna oznaka: K - 22 (Državni arhiv u Rijeci)
Razdoblje: 1915 - 1920 (Album je objavljen 1922.)
Arhivske jedinica: 7 cm
Tehničke jedinica: 1 alb. (56 fotografija i drugo )
Povijest jedinice: Nema podataka od koga i kada su fotografije preuzete u DAR. Gradivo do 2013. nije bilo evidentirano, a fizički je pripadalo jednoj jedinstvenoj zbirci fotografija u DAR-u s oznakom HR-DARI-507 (interna oznaka K – 22). Početkom 2013. ta zbirka je rasformirana na predmetnu i još desetak zbirki fotografija.
Način preuzimanja: Nema podataka
Sadržaj jedinice: Riječ je o bibliofilskoj političko promidžbenoj publikaciji u korist Kraljevine Italije iz 1922., u izdanju Edizioni d'arte Cav. Astro Prosdocimi. Uredio ju je poručnik zrakoplovstva talijanske vojske Costantino Cattoi, koji je ujedno i autor velikog broja fotografija. Na prvom listu albuma navedena je Udruga majki i žena boraca (Associazione Madri e Donne dei Combattenti), vjerojatno kao inicijator ili pokrovitelj projekta. Drugi list publikacije sadrži, osim naslova i podataka o uredniku i izdavaču, i vlastoručno potpisanu napomenu urednika da je reprodukcija albuma zabranjena, da su sve kopije numerirane te da je potpisom urednika zajamčena njihova autentičnost. Album je proizveden u 115 primjeraka, a primjerak pohranjen u DAR-u nosi redni broj 5. Veličina albuma je 49 x 34 cm, sastoji se od 76 listova u kožnatim koricama, s 56 fotografija kaširanih na ljepenku. Album je podijeljen je na šest poglavlja, koja nose naslove: Il Piave (rijeka Piave), Il Volo (let), Il Monte (planina) i Il Mare (more), Il Montenegro (Crna Gora), La Vittoria (Pobjeda). Najveći broj fotografija su avionske snimke krajobraza i naselja današnje sjeveroistočne Italije (tada još Austije) nastale tijekom ratnih zbivanja. Više snimaka iz istog razdoblja prikazuje jadranske gradove, među inima Veneciju, Monfalcone, Trst, Pulu, Rijeku, Šibenik, Split, Trogir i Kotor. Također sadrži fotografije D'Annunzijeva leta prema Beču i obasipanje Beča letcima iz aviona. Sve fotografije su opisane. Album sadrži, osim fotografija, i desetak vojnih proglasa i zapovjedi, promidžbenih grafika, crteža i tiskanih tekstova. Na jednoj fotografiji je potpis Gabrielea D'Annunzija.
Izlučivanju: Nije provedeno, svo gradivo se čuva trajno.
Stupanj sređenosti: Osnovno sređeno
Plan sređivanja: Listovi su numerirani tijekom sređivanja u DAR-u redoslijedom kako su zatečeni.
Dostupnost: Dostupno javnosti
Vlasnik a.p.: Državni arhiv u Rijeci
Zaštitno snimanje: Nije zaštitno snimljeno
Jezici: talijanski
Pisma: latinica
Tvarne značajke i tehnički uvjeti: Album je raskoričen, usljed izloženosti toplini listovi su se savili.
Postojanje i mjesto čuvanja preslika: Digitalne snimke pojedinih listova albuma dostupne su na internetu preko korisničke stranice "Novecentodicarta ... 's Gallery"
Arhivske jedinice: AT-OeStA/KA- 4: Ratni gubici
AT-OeStA/KA- 15: Ratna mornarica
HR-HDA- 477: Razni ratni povijesni spisi
HR-HDA- 1426: Zbirka fotografija iz Prvog svjetskog rata
HR-HDA- 1687: Odjel za pratnju vojnih bjegunaca Vinkovci
HR-HDA- 1698: Vojnooperativni spisi. Talijansko ratište
HR-HDA- 1754: Zbirka gradiva Miroslava Opačića o Albaniji za austro-ugarske okupacije u razdoblju Prvoga svjetskoga rata
Identifikator: HR-DARI/AJ 171085
Status zapisa: konačan zapis
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica