Facebook
Naziv: Talijanska osnovna škola "Dolac" - Rijeka (fond)
Signatura: HR-DARI-1178
Imatelj: Državni arhiv u Rijeci
Druge oznake: Alternativna oznaka: DS - 137 (Državni arhiv u Rijeci)
Razdoblje: 1946 - 1962
Arhivske jedinica: 0.40 d/m
Tehničke jedinica: 30 knj.
Odgovornost: Osnovna škola-scuola elementare "Dolac" (stvaratelj)
Povijest jedinice: Na početku svog djelovanja školske godine 1945./46 do školske godine 1955./56. ustanova se nalazila u zgradi u ulici Josipa Brusića (danas trg Ivana Klobučarića 1) u kojoj je istovremeno djelovalo više prosvjetnih ustanova. Školske godine 1956./57. škola je preseljena u zgradu današnje Sveučilišne knjižnice Rijeka na adresi Dolac 1, a već sljedeće 1957./58. godine smještena je u zgradu Talijanske gimnazije (danas Srednja talijanska škola Rijeka) na adresi Erazma Barčića 6, s vlastitim ulazom na adresi Dolac 12, gdje se i danas nalazi.
Način preuzimanja: Preuzeto 10. svibnja 2013. od OŠ - SE "Dolac".
Sadržaj jedinice: Razredni imenici i dnevnici
Izlučivanju: Izvršeno kod stvaratelja.
Dopuna: Gradivo nastalo nakon 1962. pohranjeno je kod stvaratelja.
Stupanj sređenosti: Osnovno sređeno
Plan sređivanja: Fond je podijeljen na tri serije sukladno promjenama u nazivu stvaratelja: 1. Scuola elementare italiana di via Brussich, 2. II. Talijanska sedmogodišnja škola, 3. II. Talijanska narodna osmogodišnja škola. Unutar te dvije serije gradivo je sređeno kronološki.
Dostupnost: Djelomično dostupno javnosti
Uvjeti dostupnosti: Gradivo je dostupno sukladno Zakonu o arhivskom gradivu i arhivima (NN 105/1997), Pravilniku o korištenju arhivskog gradiva (NN 67/1999) te Pravilniku o radu čitaonice Državnog arhiva u Rijeci. Gradivo s osobnim podacima dostupno je 70 godina od nastanka odnosno 100 godina od rođenja osobe na koju se odnosi.
Godina isteka o.p.: 2057
Zaštitno snimanje: Nije zaštitno snimljeno
Jezici: hrvatski ; talijanski
Pisma: latinica
Tvarne značajke i tehnički uvjeti: Mjestimično su oštećeni hrptovi knjiga, gradivo je inače dobro očuvano.
Obavijesna pomagala: DARI-1178/P - 1 Popis trajnog gradiva u posjedu OŠ-SE Dolac (popis)
Postojanje i mjesto čuvanja izvornika: Izvornici su pohranjeni u OŠ - SE "Dolac" RIjeka, ulica Dolac 12.
Arhivske jedinice: HR-DARI- 86: Narodni odbor grada Rijeke
HR-DARI- 323: Gradski narodni odbor Rijeka
HR-DARI- 328: Narodni odbor općine Stari Grad
Opća napomena: Za nazive i povijest stvaratelja vidi dosje fonda i tekst prof. dr. sc. Milivoja Čopa "Riječko školstvo 1945. godine i u prvim poslijeratnim godinama".
Identifikator: HR-DARI/AJ 161184
Status zapisa: konačan zapis
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica