Facebook
Naziv: Organizacija uprave (podserija)
Signatura: HR-DAVŽ-96-2-2
Imatelj: Državni arhiv u Varaždinu
Razdoblje: 1958 - 1962
Arhivske jedinica: 0.17 d/m
Tehničke jedinica: 2 knj. ; 0.70 kut.
Sadržaj jedinice: Podserija sadrži spise o ustroju uprave NOO-a Varaždinske Toplice. Sačinjavaju je dvije potpodserije: Organizacija upravnih organa, Popis štambilja, pečata i žigova, Zapisnici radnih sastanaka službenika te Teritorijalno-administrativna podjela.
Identifikator: HR-DAVŽ/AJ 161712