Facebook
Naziv: Urudžbeni zapisnik povjerljivih spisa (podserija)
Signatura: HR-DAVŽ-96-2-1-2
Imatelj: Državni arhiv u Varaždinu
Razdoblje: 1953 - 1957
Tehničke jedinica: 1 knj.
Sadržaj jedinice: U Urudžbenom zapisniku povjerljivih spisa evidentirani su povjerljivi spise koje su otvarali isključivo tajnik ili predsjednik NOO-a.
Vrste medija: Papir
Vrste građe: knjige
Stupanj sređenosti: Arhivistički sređeno
Dostupnost: Dostupno javnosti
Identifikator: HR-DAVŽ/AJ 161726