Facebook
Naziv: Opći spisi (podserija)
Signatura: HR-DAVŽ-96-2-1-3
Imatelj: Državni arhiv u Varaždinu
Razdoblje: 1952 - 1957
Arhivske jedinica: 0.80 d/m
Tehničke jedinica: 8 kut.
Sadržaj jedinice: U periodu 1952-1958. većina spisa NOO-a Varaždinske Toplice evidentirana je u Općem urudžbenom zapisniku i pripadajućem Kazalu te odlagana u Opće spise. Iz Općih su spisa tijekom arhivističkog sređivanja izdvojeni i zasebno pohranjeni zapisnici sjednica NOO-a Varaždin, zapisnici sjednica savjeta i komisija te građevinske dozvole. Opći spisi pokrivaju cjelokupno područje rada Narodnog odbora općine kao što su poslovi javne uprave školstva, privrede, poglavito zanatstva, poljoprivrede i stočarstva, te poslovi zdravstvene i socijalne skrbi uglavnom usmjereni na sudionike NOB-a i djecu žrtava fašističkog terora.
Vrste medija: Papir
Vrste građe: spisi
Stupanj sređenosti: Arhivistički sređeno
Plan sređivanja: Spisi su odlagani prema broju Općeg urudžbenog zapisnika
Dostupnost: Dostupno javnosti
Identifikator: HR-DAVŽ/AJ 161727